Naar hoofdinhoud Naar footer

Ernstige meervoudige beperking (EMB)

Gepubliceerd op: 04-10-2023

De term ernstige meervoudige beperking wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperking ook ernstige lichamelijke beperkingen hebben.

Wat is een ernstige meervoudige beperking?

Mensen met EMB hebben een IQ dat lager is dan 25 en hebben verschillende bijkomende beperkingen die zij niet of nauwelijks kunnen compenseren. Ze hebben dag en nacht ondersteuning nodig.

EMB en bijkomende kenmerken

Meestal kunnen mensen met EMB niet goed zien en horen. Bij sommige mensen met EMB is ook de tastzin gestoord en zijn ze daardoor overgevoelig of juist minder gevoelig voor aanraking. Ook de andere zintuigen (reuk, smaak) werken vaak niet zoals zou moeten.

Mensen met EMB kunnen niet of nauwelijks via taal (spraak, gebaren of symbolen) communiceren. Ze communiceren vooral via lichaamstaal. Er is dus wel communicatie mogelijk, maar om deze (vaak kleine) signalen te zien, moet je als begeleider de persoon goed kennen en steeds alert zijn op deze signalen.

EMB en gezondheidsproblemen

Mensen met EMB zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Zoals bijvoorbeeld:

  • Epilepsie
  • Obstipatie en refluxziekte
  • Slaapproblemen
  • Kauw- en slikproblemen
  • Verergerende afwijkingen in spieren of skelet
  • Gedragsproblemen als zelfverwonding

Mensen met EMB hebben, net als ieder ander, recht op een zo goed mogelijk en volwaardig leven. Daarvoor hebben zij anderen nodig. Hun familie en zorgprofessionals moeten de wereld naar hen toe brengen: deze begrijpelijk en veilig maken, maar toch ook spannend en uitdagend.

Agenda-items EMB

Er zijn geen agenda-items gevonden