Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Competentieprofiel EMB

In 2007 werd het competentieprofiel EMB ontwikkeld voor zorgprofessionals die ondersteuning bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 

Welke competenties zijn er nodig voor het ondersteunen van mensen met EMB? Met ‘specifieke competenties’ beschrijft dit document een competentieprofiel. Het biedt geen volledig overzicht van competenties. Wel is het toegespitst op competenties die onderscheidend zijn voor het werken met mensen met EMB. Daarbij kun je denken aan de volgende onderdelen:

 1. Een werkwijze die bruikbaar is bij het opstellen van een competentieprofiel
 2. Een omschrijving van de doelgroep EMB-cliënten en kenmerken voor de ondersteuning van deze doelgroep
 3. Compenties die nodig zijn om deze doelgroep zo goed mogelijk ondersteuning te bieden.

Op initiatief van de STAG is in 2012 de inhoud van deze beide profielen geactualiseerd. Ook is niveau D (hbo) aan deze profielen toegevoegd. De actualisatie is uitgevoerd door werkgroepen die ondersteund zijn vanuit het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA).

Beroepscompententieprofielen

Het competentieprofiel EMB is te lezen als een aanvulling op twee beroepscompetentieprofielen:

 • het Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg (niveau ABC)
 • het Beroepscompetentieprofiel voor professionals met een hogere functie (niveau D) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg (verder in dit profiel aangeduid als de beroepscompetentieprofielen).

Download het competentieprofielCasus

Als begeleider wil je meer te weten komen over mensen met een ernstig meervoudige beperking. Hoe kom je aan informatie, zodat je zo goed mogelijk op de hoogte bent op welke manier je mensen met EMB zo goed mogelijk kunt ondersteunen?

Thema's

Thema's
 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • lichamelijk welbevinden
 • persoonlijke ontwikkeling
 • rechten
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid website 

Practice-based. Kennis op basis van ervaringen.

Bron: VGN


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.