Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Onderzoek naar effect geluid op mensen met EMB

Geluid kan een groot effect hebben op mensen met ernstige visuele en verstandelijke beperkingen. Wetenschappers van de Groningse universiteit onderzochten dit.

Kirsten van den Bosch heeft onder leiding van professor Carla Vlaskamp (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoek gedaan naar een veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het onderzoek is in samenwerking met Visio gedaan en werd gesubsidieerd door InZicht.

Aanleiding onderzoek

Door een visuele beperking en verminderde verstandelijke kunnen mensen vermogen erg afhankelijk zijn van geluid, waarmee ze de wereld beter kunnen begrijpen. Toch is er nog weinig onderzoek gedaan in hoeverre geluid impact heeft op het welbevinden van deze mensen. Kirsten speelt hierop in met haar proefschrift en ze doet dit via twee onderzoeksvragen:

  1. Wat is de rol van geluid in residentiële zorginstellingen en dagopvang voor personen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking?
  2. Hoe kan de auditieve omgeving geanalyseerd, gedocumenteerd en verbeterd worden om concrete interventie-georiënteerde maatregelen mogelijk te maken?

Met het onderzoek wil ze achterhalen hoe cliënten geluiden verwerken. Met behulp van een meting is het vervolgens mogelijk om de woonomgeving zo aan te passen dat mensen zich er veilig voelen. De onderzoekers ontwikkelden hier een app voor.

Omgevingsgeluid en EMB

Mensen met ernstige visuele en verstandelijke beperkingen hebben vaak last van de geluiden in hun directe omgeving. Een omgeving die qua geluid niet is afgestemd op wat cliënten begrijpen en aankunnen, leidt tot een onveilig gevoel en stress. En dat kan leiden tot probleemgedrag als zich terugtrekken, zelfverwonding of agressie.

Veilig voelen

De onderzoekers ondervroegen begeleiders en gedragsdeskundigen die werken met mensen met een ernstige meervoudige beperking. Met geluid krijgen ze cliënten rustig, of juist alert. Geluiden worden ook gebruikt om cliënten te helpen zich veilig te voelen en zich te oriënteren. 

Observatie cliënten met EMB

Door het observeren van mensen met ernstige beperkingen trokken de onderzoekers de conclusie dat er inderdaad een relatie is tussen de geluiden in de omgeving en het gedrag van cliënten. Zij worden niet zozeer door de geluiden zelf gehinderd, als wel door het onveilige gevoel dat ermee samenhangt.

Kirsten van den Bosch ontving de Ds. Visscherprijs 2016 voor haar proefschrift “Safe and Sound Soundscape research in special needs care”. 

Lees een samenvatting van het onderzoek


Casus


Een mooi begrip uit het onderzoek van Kirsten vind ik de term “hoorbare veiligheid”. Onze dochter Angie is zeer slechtziend en ontleent houvast aan de geluiden in haar omgeving. Het moet niet te stil zijn, maar ook niet te chaotisch qua geluid. Ik denk dat er nog veel meer aandacht nodig is voor het optimaliseren van de auditieve omgeving. Welke discipline binnen het kinderdagverblijf van Angie heeft dit als aandachtspunt?
 

Thema's

Thema's
  • emotioneel welbevinden
  • interpersoonlijke relaties
  • lichamelijk welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • sociale inclusie
  • zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool 

Research based. De inhoud van het kennisproduct is ontwikkeld op basis van onderzoek.


Beoordeling
In haar promotieonderzoek doet Kirsten van den Bosch onderzoek naar de invloed van de auditieve omgeving op het welbevinden van mensen met EMB. 


Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.