Toon zoekbalkToon menu

Iedereen wil ook in de fase van ouder worden prettig leven en wonen. Een betekenisvolle invulling van de dag hebben, contacten en hobby’s onderhouden, zich gezien en gehoord voelen en zo lang mogelijk dat kunnen doen wat men altijd deed of juist iets nieuws uitproberen. En iedereen wil dat er iemand is die steunt als het wat minder gaat of men zich kwetsbaar voelt. Universele behoeften.

Doordat mensen met een beperking vervroegd met klachten van veroudering te maken kunnen krijgen, is het alleen maar belangrijker om zich dit te realiseren. In gesprek gaan over ouder worden, uitwerken hoe ze hun oude dag willen invullen, alert zijn voor vroegtijdige klachten en signalen van verandering zodat de ondersteuning aangepast kan worden... het zijn belangrijke issues in deze derde levensfase.

Mijn drijfveren

De in onze Zorgvisie Ouderen geformuleerde kernwaarden zijn mijn drijfveer: Jezelf zijn; zelf keuzes maken, sociale contacten hebben, prettig in je lijf zitten en gezien en gehoord worden. Ze geven richting, zijn een mooie kapstok bij het maken van afwegingen en een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan. In het dagelijks werk maar ook bij het uitwerken van beleid.

Daarnaast heb ik vanuit mijn trainersopleiding meegenomen dat het altijd moet gaan om de oudere cliënt en om de begeleider. Want tussen hen gebeurt het, iedere dag opnieuw en ontelbaar vaak. Alleen door aan beide kanten aandacht te besteden kan betekenisvol contact groeien. En dat is wat we willen, toch: veel mooie en betekenisvolle momenten. Dat heeft consequenties voor o.a. het uitwerken van scholing en het creëren van andere randvoorwaarden.

Dat de ondersteuning van oudere mensen met een beperking steeds meer als een expertise wordt gezien is top. Het doet recht aan de praktijk en het helpt begeleiders om te onderzoeken op welke gebieden ze hun kennis en vaardigheden kunnen laten groeien.

Wapenfeiten van Elke

  • Luisteren naar verhalen van begeleiders waarin ze over goude contactmomenten vertellen, verveelt haar nooit
  • Opgeleid als trainer Belevingsgerichte Zorg
  • Medeprojectleider bij een pilot over invoeren van Belevingsgerichte Zorg
  • Werkte mee aan een hoofdstuk over Belevingsgerichte Ouderenzorg in het Handboek verstandelijke beperking - Vijfentwintig succesvolle methoden onder redactie van Jac de Bruijn & Brian Twint (2019)
  • Heeft bij Dementietafels gesproken over de betekenis van het levensverhaal

Elke Weidner is naast GZ-psycholoog bij Stichting Philadelphia Zorg Expert ouderen voor het Kennisplein Gehandicaptensector.