Toon zoekbalkToon menu

Hanna Noorlandt

Mensen met een verstandelijke beperking (VB) leven langer dan voorheen en overlijden vaker aan chronische aandoeningen. Het belang van palliatieve zorg voor deze groep neemt daarmee toe. Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking in het nemen van beslissingen in hun palliatieve zorg wordt gezien als zeer wenselijk. In de praktijk blijkt dit gecompliceerd en niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Het doel van dit project is om de gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase van mensen met een VB te bevorderen. Dat doen we door een bestaand gezamenlijk besluitvormingsmodel door te ontwikkelen en geschikt te maken voor mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase.
 
In mijn studies Culturele Antropologie, Filosofie en de master Religies in Hedendaagse Samenlevingen, heb ik regelmatig onderzoek gedaan naar mensen met een verstandelijke beperking. Dat heeft een duidelijke reden, mijn zusje, Martha Noorlandt, heeft een verstandelijke beperking en is voor mij de grootste motivatie om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Daarbij kan ik mij geen leukere doelgroep bedenken om onderzoek naar te mogen doen.
 
Mijn zusje heeft mij geleerd oog te hebben voor “de ander”. Ik denk dat wij, als we echt voor elkaar open staan, elkaar echt zien en horen, een veel rijkere wereld kunnen creëren. Een waar we buiten bestaande kaders om durven denken en waar we van elkaar kunnen leren. Een wereld waar ik mij graag voor inzet.