Toon zoekbalkToon menu

Inge Redeker

Expert Inclusie bij Vilans

Inge Redeker is expert Inclusie bij Vilans.

Inge: "Iedereen wil meedoen en erbij horen. Helaas is dat in onze maatschappij niet vanzelfsprekend. Mensen met een beperking staan nog te vaak aan de zijlijn. Ook zij willen een ‘gewoon’ leven leiden, op een peuterspeelzaal of school, een sportvereniging en in een baan. Ik weet dat het kan en ik heb gezien dat het werkt. Juist nu, in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, is dat extra belangrijk."

Mijn drijfveren

"Een samenleving waarin iedereen meedoet een stapje dichterbij brengen, daar werk ik aan. Niet alleen omdat de overheid het voorschrijft, maar omdat ik er werkelijk in geloof. Dat vraagt een andere houding van burgers, vrijwilligers, zorgaanbieders, managers, bestuurders en lokale overheden. ‘Wijkgericht werken’ is het motto. Daar zet ik me voor in. Bijvoorbeeld in de Coalitie voor Inclusie, maar ook door gemeenten en zorgaanbieders te adviseren en begeleiden bij een nieuwe manier van zorg en ondersteuning."

Vinger op de zere plek

"Ik heb het geluk dat ik moeder ben van een zoon met een beperking. Een extra drijfveer, die maakt dat ik op verschillende fronten ervaring heb met gehandicaptenzorg. Door mijn werk wil ik bijdragen aan een betere kwaliteit. Ik ben een adviseur die als generalist en buitenstaander goed de vinger op de zere plek kan leggen. Ik betrek altijd mensen met een beperking bij mijn projecten. In mijn projecten gebruik ik hun ervaringskennis. Niet ‘praten over’ maar ‘doen met’."

Wapenfeiten van Inge

  • Werkt met zeven zorgorganisaties aan verbetering van inclusie van mensen met een beperking
  • Bij In voor zorg! adviseren over een optimale dialoog tussen cliënt en professional
  • Trekker van Platform Sociale Netwerken: mensen met beperkingen helpen bij hun sociale contacten.