Toon zoekbalkToon menu

Inzichten tweede lerende netwerkbijeenkomst

Op maandag 20 januari vond in Nieuwegein de tweede bijeenkomst van het lerende netwerk Vakmanschap plaats. Daarin werken zeven zorgorganisaties hun eigen project uit, onder begeleiding van een coach van Vilans. Dit lerende netwerk maakt – met vijf andere lerende netwerken – deel uit van het project Begeleiding à la carte.
Net als de eerste keer begeleiden Marloes Keulemans en Marjolein de Meijer van Vilans de bijeenkomst. Marjolein vertelt dat deze tweede bijeenkomst vooral in het teken staat van het uitwisselen van ervaringen.

Let us keep it safe

Hans van Stam van Bartiméus trapt af: ‘Ons project heet ‘Let us keep it safe’. Het is een de-escalatietraining voor onze cliënten. Daarin leren zij wat emoties zijn en wat ze kunnen doen als ze gespannen worden. Deze training hebben we samen met cliënten ontwikkeld en inmiddels hebben we negen trainers. We zijn nu aan het kijken hoe we het project beter kunnen borgen binnen onze organisatie en hoe we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk cliënten de training kunnen gebruiken.’

Project Steam

Dan vertelt Jaime Kortekaas van De Hartekamp Groep iets over hun project: ‘Steam staat voor supportteam. Wij willen een team oprichten dat tijdelijk ondersteuning kan bieden bij complexe zorgvragen, crisisplaatsingen of bijvoorbeeld het implementeren van een nieuwe begeleidingsvorm. Er zijn al wel twee landelijke crisis- en ondersteuningsteams die bij dit soort vragen kunnen helpen. Maar omdat er ontzettend veel expertise is binnen De Hartekamp Groep, gaan wij ons eigen ondersteuningsteam opzetten. Op 1 mei willen we starten.’

Goed werk

Voor het derde project neemt Susan Keunen van Ons Tweede Thuis het woord. ‘De insteek van ons project ‘Goed werk’ is samen leren. We willen onderzoeken hoe we interactiever en meer in teams kunnen leren. Daarvoor stellen we onze medewerkers vragen als: Hoe leer jij? Hoe kunnen we samen goed werk leveren, ook in wisselende teams? En hoe leren we in de driehoek ‘team-cliënt-familie’? We zien namelijk dat de cliënt en de familie vaak niet worden meegenomen in het leerproces.’

Boeien en binden

Dan is het de beurt aan Lianne van Genugten van het collectief Volwaardig Kleinschalig, waarin vijf (voorheen: zeven) kleinschalige zorgorganisaties zich hebben verenigd. ‘Het boeien en binden van personeel is voor ons allemaal een grote uitdaging. In dit project gaan we samen aan de slag met strategisch personeelsbeleid. Er is landelijk al zoveel gedaan op dit vlak, maar dat heeft tot nu toe nog niet het gewenste effect. Daar gaan we de komende tijd verder over praten. Ook hebben we de Avans Hogeschool gevraagd om in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van de inzet van zzp’ers in de zorg.’

Morele reflectie

Voor het laatste project neemt Muriel Zoomers van Siza het woord: ‘Mensen die in de zorg werken, krijgen regelmatig te maken met morele dilemma’s. Samen met de HAN willen we tools en handvatten ontwikkelen voor zorgprofessionals om met die dilemma’s om te kunnen gaan. Door de samenwerking met de HAN kunnen we dit ook koppelen aan onderzoek en aan de zorgopleidingen.’

Waar is behoefte aan?

wet-zorg-dwang-gehandicaptenzorgAan de deelnemers wordt gevraagd om een kracht, zorg, kans of bedreiging over het project op te schrijven. Centraal staat de vraag: wat wil je in dit netwerk bespreken? Dat levert de volgende vragen op:
  1. Hoe kun je een meer open leercultuur creëren en hoe ga je om met de verschillende emoties en posities van medewerkers?
  2. Hoe kun je meer mensen, ook buiten de projectgroep, enthousiasmeren en een werkvorm vinden die aansluit bij de praktijk?
  3. Hoe zorg je ervoor dat teams die iets nodig hebben, daar ook voor openstaan?
  4. Hoe ga je om met de grote personeelsproblemen in de zorg en de inzet van zzp’ers?

Meedoen aan de arbeidsmarktverkenning 

Marjanne Berkhout van het ministerie van VWS vertelt ook iets over het programma Volwaardig leven. Ze legt uit dat het programma bestaat uit zeven projecten, waaronder Begeleiding à la carte en Vakmanschap en trots. Marjanne is projectleider van beide projecten: ‘Het project Vakmanschap en trots gaat over de vraag hoe we genoeg mensen kunnen aantrekken en behouden voor de zorg. En hoe ze goed gemotiveerd en toegerust blijven. Op dit moment voeren we een grote arbeidsmarktverkenning uit. In juni hebben we een compleet en onderbouwd overzicht van de knelpunten, waar we vervolgens heel gericht mee aan de slag kunnen. Ook zijn we samen met beroepsverenigingen aan het kijken hoe we ambassadeurs uit de gehandicaptenzorg kunnen inzetten op scholen en in de samenleving.’ De deelnemers van het lerende netwerk zijn ook welkom om mee te doen aan de arbeidsmarktverkenning.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.