Toon zoekbalkToon menu

Inzichten tweede lerende netwerkbijeenkomst

Welke waarde heeft een cliëntnetwerk? Hoe kan een zorgplan écht in het teken van een cliënt staan? Dit en meer kwam aan bod tijdens de tweede bijeenkomst van het lerende netwerk Zeggenschap en Dialoog. Deze vond plaats op maandag 20 januari in Nieuwegein en stond bol van de ideeën en inspiratie.

In het vorige lerende netwerk ging het vooral om de projecten op papier, terwijl het tweede lerende netwerk meer gaat over de praktijk. Er stonden dan ook drie vragen centraal: Waar sta je nu? Waar ben je trots op? En wat is je vraag op dit moment. Naast deelnemende organisaties waren er ook een cliënt en een ouder aanwezig.

In het teken van de cliënt

Bij Pluryn en zorgboerderij De Berkelhof vinden ze het heel belangrijk om de cliënt voorop te stellen. Bewoners van Pluryn zijn zelf eigenaar van hun zorgplan en daardoor heel betrokken. Ze merken dat de plannen bij de medewerkers nog niet helemaal leven. Om daar draagvlak voor te creëren, draait er een pilot met vier teams met toekomstplantrainingen. Ook bij zorgboerderij De Berkelhof zijn de bewoners eigenaar van hun eigen ondersteuningsplan, maar er is één groot verschil: De Berkelhof gaat voor een digitaal plan. Zoiets als Facebook, waar cliënten zelf beelden en berichten op kunnen plaatsen. Ook wil De Berkelhof cliëntbegeleiding in maximaal één paar handen hebben. Ze leren medewerkers nieuwe vaardigheden, zodat ze cliënten om meerdere onderdelen kunnen helpen. 

Meer mooie voorbeelden

Ook de andere deelnemers kwamen met mooie voorbeelden om meer Zeggenschap en dialoog in hun project te brengen.

Meer aandacht voor sociale contacten

Het project 'Wil jij er voor mij zijn' van 's Heeren Loo draait om meer aandacht voor de sociale contacten van de cliënten. Ze maken de begeleiders hiervan bewust door locatiebezoeken en het tonen van voorbeeldfilmpjes

Geluksvragenlijst voor mensen die zelf niet kunnen praten
Severinus heeft een geluksvragenlijst ontwikkeld voor mensen die dat zelf niet kunnen aangeven. 'Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door mensen die dicht bij de cliënt staan'. Het vervolg? Een app ontwikkelen, maar dat is vrij kostbaar.

Pilot van een nieuw basisbegeleidingsmodel 
Bij Talant werken ze veel met verschillende begeleidingstechnieken. Daarom is het basisbegeleidingsmodel BRAVO ontwikkeld. Dat staat voor Betrouwbaar, Respect, Afstemmen, Veilig - vrijheid en Ontdekken. Het doel is om meer eenduidigheid te krijgen in de begeleiding. Talant is bezig BRAVO op drie pilotlocaties te implementeren.

Vrijheid om de cliënt te geven wat die nodig heeft
Bij Het Houvast krijgt de ambulante begeleiding alle vrijheid en tijd om de cliënt te geven wat die nodig heeft, want dat is essentieel. Zij willen dit gedachtegoed delen met andere zorgorganisaties, zodat meer cliënten in eigen huisvesting kunnen wonen. 

Alledaags geluk
Ook Driestroom vindt geluk heel belangrijk. Daarom hebben zij cliënten, verwanten en begeleiding geïnterviewd met de vraag: 'Wat is alledaags geluk voor jou?'. De antwoorden zijn verwerkt in beleid, een alledaags geluk-model en een helder filmpje dat alles samenvat.

Zelfstandig met ondersteuning
Pameijer en vier gezinnen onderzoeken de mogelijkheden om zelfstandig te wonen, met ondersteuning. Want in Nederland is het gebruikelijk dat mensen met een beperking bij een zorgorganisatie wonen. Daar wil Pameijer verandering in aanbrengen. Zij onderzoeken dit vanuit de visie sociale rolversterking en daar komt ook een toekomstplan kijken. Ze willen echt dat de persoon tot zijn of haar recht komt.

Bewoners beoordelen nieuwe begeleider ook
Cliënten bij Dichterbij mogen hun dag zo autonoom mogelijk zelf invullen. Zo schuiven bewoners regelmatig aan bij een sollicatiegesprek van een nieuwe begeleider. 

Hoe meet je de uitkomsten van een nieuw concept 
In het project 'Inclutrain' ontwikkelt Urtica De Vijfsprong een nieuw concept voor een beroepsopleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, op basis van de ervaringen van drie antroposofisch georiënteerde zorgboerderijen. Er is een training voor werkleider gestart en er is een driedaagse bijeenkomst met een Duitse en Oostenrijkse zorgboerderij georganiseerd. De belangrijkste vraag is: hoe gaan we de uitkomsten meten en vastleggen?

Hoe verspreid je je idee in de sector 
Bij de zorgboerderij van ‘t Kastheel is de grote vraag hoe zij met hun ‘product’ andere zorgorganisaties met dezelfde doelgroep − mensen met een beperking en psychische aandoening − kunnen ondersteunen. Maar ook: hoe werkt dat met financiering, en hoe creëer je draagvlak? 

Tips

  • Zorg dat de begeleiding eens aan de tafel in de woonkamer zit. Daardoor kunnen cliënten snel en makkelijk hun vraag stellen
  • Maak moodboards met cliënten met dingen die zij leuk vinden of nog willen in het leven. 
  • Schrijf fondsen aan als er niet voldoende financiering is vanuit je eigen organisatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.