Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Profiel aandachtsfunctionaris middelengebruik

Hoe eerder je verslavingsproblematiek en middelengebruik herkent, hoe sneller je deskundige zorg kunt inzetten. En hoe vaker je (crisis)opname voorkomt. De inzet van aandachtsfunctionarissen binnen de organisatie speelt hierin een belangrijke rol. Het profiel aandachtsfunctionaris middelengebruik is een format dat de rol van een aandachtsfunctionaris binnen een VG-organisatie beschrijft. Je leest er zowel wat de organisatie kan bieden, als wat er van een aandachtsfunctionaris wordt verwacht.


Aan de slag met het profiel aandachtsfunctionaris middelengebruik 

Binnen de VG-sector mist er vaak specifieke kennis over middelengebruik of wordt zorg te laat ingezet. Samen met aandachtsfunctionarissen kan de organisatie kijken naar de implementatie van meer kennis, ervaring en praktische handvatten over middelengebruik in de organisatie en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Met de handvatten in dit format kunnen organisaties en begeleiders een team aandachtsfunctionarissen middelengebruik opzetten binnen de organisatie. Het resultaat? Efficiëntere en deskundige zorg, vanuit de eigen organisatie.

Download het profiel


Casus

Een ambulant team van een VG-organisatie in de zorg voor mensen met een LVB signaleert dat de hulpvraag steeds vaker te maken heeft met middelengebruik. De ambulant medewerkers merken dat ze wat handelingsverlegen zijn om passende begeleiding te geven aan cliënten met een LVB die middelen gebruiken. Hoe kan jij als begeleider je kennis verbreden over LVB en middelengebruik? Waar vind je deze informatie en wie benader je hiervoor?


https://www.youtube.com/watch?v=Q9yxB7jq2Y4

Onderbouwing bruikbaarheid

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.

Hoe kwam het profiel aandachtsfunctionaris middelengebruik tot stand?

Ketenpartners: Novadic-Kentron, Cello, Stichting Prisma
Begeleiders gaven aan steeds meer behoefte te hebben aan meer kennis over middelengebruik en samenwerking met ketenpartners. Ze misten specifieke informatie en handvatten over dit onderwerp. De organisaties zochten toen de samenwerking met Novadic-Kentron. In eerste instantie richtten zij zich op samenwerking tussen de ketenpartners om kennis te verbreden en praktische handvatten in te zetten over middelengebruik.

Een focusgroep die de mening van de huidige aandachtsfunctionarissen onderzocht concludeerde dat er vraag was naar meer kennis over en aandacht voor middelengebruik. Vervolgens keken de organisaties welke expertise aanwezig was over aandachtfunctionarissen. Zo bedachten de partners een profiel van de aandachtsfunctionaris middelengebruik. Deze kunnen organisaties inzetten als handreiking voor deskundige en praktische ondersteuning en begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking bij wie sprake is van middelengebruik.

Bronnen


Deze tool is onderdeel van
Leidraad LVB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.