Toon zoekbalkToon menu

Kennismarkt 2015: Transitie vraagt om adequaat samenwerken 09/03/2015

Een levendige uitwisseling van kennis en ervaring. Dat typeert de Kennismarkt 2015 die 6 maart in Den Bosch plaatsvond. Ruim 325 deelnemers uit de gehandicaptenzorg, onderwijs en gemeenten, kwamen kennis halen en brengen over hoe begeleiders hun beroep ook na de transities succesvol kunnen uitoefenen. Er kwam een duidelijke boodschap naar voren: samenwerken is dé voorwaarde om goede zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking te realiseren. Het betekent ook dat er meer aandacht moet komen voor het netwerk rondom de cliënt: vooral ouders, naaste familie, vrienden en vrijwilligers, maar ook bijvoorbeeld gemeenteambtenaren. Naast een actief plenair programma, was er keuze uit 40 workshops en volop gelegenheid om tussendoor de markt met stands, posterpresentaties en out-of-the-box activiteiten te bezoeken.

Bezoekers Kennismarkt van Kennisplein Gehandicaptensector 2015

Creativiteit

In het prachtige Koning Willem I College gaven Jeanette Noordijk, voorzitter college van bestuur en Els van Genugten, directeur afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies het startschot. Dit deden zij door het Brabants motto ‘we motten ut samen doen’ te onderstrepen: ‘De veranderingen zijn zo ingrijpend dat de hele samenleving mee moet doen. Het vraagt om creativiteit en buiten de grenzen denken.’ Zo heeft de school een klaslokaal ingericht waar elke dag cliënten van Cello met een beperking komen en leerlingen meehelpen. Op deze manier krijgen leerlingen al vroeg kennis over en ervaring met mensen met een beperking. Noordijk roept op om meer van dit type grensoverschrijdende activiteiten te ondernemen.

Communicatie

Samenwerking vraagt om goede communicatie. Vanuit het perspectief van de cliënt lieten ervaringsdeskundigen van de LFB de zaal letterlijk ervaren dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking elkaar heel hard nodig hebben. Het vouwen van een 'vogelbekje', dat het gesprek op gang brengt, blijkt in praktijk nog niet zo makkelijk. ‘Je komt er wél als je samenwerkt. Ook iemand zonder beperking mag hulp vragen, net zoals iemand met beperking dat doet’, zegt Ellis Jongerius van de LFB. ‘Het gaat om gelijkwaardigheid, respect, elkaar goed willen begrijpen en elkaars talenten en kwaliteiten zien. Want die hebben we allemaal.’

Impressie Kennismarkt van Kennisplein Gehandicaptensector 2015

Samenwerking

Heleen Evenhuis en Hans Timmerman gaan in op de driehoek onderwijs, wetenschap en praktijk. Om jongeren zo op te leiden dat ze het werk straks goed kunnen doen, zijn nieuwe competentieprofielen ontwikkeld (vanaf schooljaar 2016/2017 verplicht). Timmerman: ‘Goed onderwijs maak je samen. We stappen af van een standaardopleiding voor iedereen. Het gaat erom dat jíj goed toegerust bent voor je werk en je blijft ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld het mbo flexibeler gemaakt door het ontwikkelen van keuzedelen.’ Evenhuis benadrukt het belang van het laten zien van verbeteringen, daarmee krijg je mensen enthousiast. Dit kun je alleen realiseren met de juiste kennis en door goed te kijken wat nodig is in de praktijk. Een simpel voorbeeld van hoe kennis en praktijk niet op elkaar afgestemd zijn, is dat een stappenteller om de fitheid te stimuleren, niet werkte bij een cliënt omdat deze zo langzaam liep dat er geen stap werd geregistreerd.

Kansen en mogelijkheden

De film ‘de inclusieve stad’ biedt een inkijk in hoe mensen in wijken en dorpen zelf actie ondernemen om mensen met een beperking dezelfde kansen op wonen en werken te geven als ieder ander. Disability studies organiseert de ontmoetingen, de rest wordt door de mensen zelf gedaan. Bewoners, gemeente, studenten en ook begeleiders werken samen om inclusie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking mogelijk te maken. Uitgangspunten zijn kansen en mogelijkheden, niet de beperkingen. Vaak wordt met kunst gewerkt, om op deze manier mensen een stem te geven die verbaal niet zo sterk zijn, vertelt Edwin Luitzen de Vos.

Stem van de ouders

Martine Noordegraaf, lector kind en gezin én lector van het jaar 2014, bekijkt het perspectief van de ouders. Ouderparticipatie in de gehandicaptenzorg loopt nog steeds voorop. Volgens Noordegraaf kent de gehandicaptensector ‘een veelbelovend ouderschap’. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en ouders hebben zich professioneel verenigd. Maar onderzoek blijft nodig, vooral praktisch onderzoek. In een filmpje laat ze zien hoe belangrijk de stem van de ouders is. ‘Het is geen teken van zwakte als je als begeleider ouders betrekt in bijvoorbeeld een conflictsituatie. De relatie ouder-kind is heel bijzonder, ouders denken graag mee.’ Noordegraaf roept het werkveld op om aan de slag te gaan met de vraag welke plek ouders hebben en welk onderzoek nodig is om dit in kaart te brengen en in praktijk te realiseren.

Rijk programma

Er kwam een scala aan onderwerpen voorbij tijdens een rijk workshopprogramma. Van ‘De nieuwe zorgmedewerker’ tot ‘Resultaatgericht werken in de Wmo’ en van ‘e-learning in de dagelijkse praktijk’ tot ‘Handicap Experience’, over het wisselen van perspectief tussen cliënt, begeleider en familie. 'Dit is dé inspiratiebron om de juiste, actuele kennis naar de begeleiders te brengen,' was een van de reacties. 'Hier vind je wat zij nodig hebben.' En: 'Niets over ons, zonder ons!' Ook via Twitter en Facebook werden actief ervaringen gedeeld. Bekijk het digitale verslag (externe link).

> Bekijk de presentaties van de dag