Toon zoekbalkToon menu

Resultaten onderzoek kenniscentrum HAN SOCIAAL 26/06/2017

Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren is samenwerking tussen ervaringsdeskundigen essentieel. Kenniscentrum HAN SOCIAAL onderzocht welke manieren er zijn er om ervaringsdeskundigheid in de praktijk, het onderwijs en onderzoek te versterken.

Leernetwerk ervaringsdeskundigen samenwerking

Steeds meer organisaties roepen cliëntenraden bijeen of willen samen met ervaringsdeskundigen een beleid ontwikkelen. Binnen het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking en het Kenniscentrum HAN SOCIAAL vormt kennis van ervaringsdeskundigen een belangrijke pijler.

Leerbijeenkomst

In januari 2016 is de leerwerkplaats ervaringsdeskundigheid gestart om een antwoord te formuleren op de vraag: ‘Wat betekent samenwerken vanuit ervaringsdeskundigheid voor de houding en het handelen van docenten, onderzoekers en professionals?’

Resultaten

Onderstaande randvoorwaarden zijn nodig om onderlinge samenwerking te bevorderen, namelijk:

  • elkaar willen inspireren
  • nieuwsgierig zijn naar de ander
  • verwachtingen ten aanzien van eigen rol loslaten
  • benoemen van successen en valkuilen

Onderstaande producten zijn door het Leernetwerk opgeleverd:

Bron: Han

Lees ook:

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.