Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Zo meet je pijn bij mensen met EMB 19/06/2019

Binnen het netwerk 'EMB & ICT' ontwikkelt Helen Korving in samenwerking met ervaringsdeskundigen de EMB Pijn App. Wat is de status en wanneer kunnen we de app verwachten? Helen Korving geeft in dit interview een update.

Onderzoekers van het netwerk 'EMB en ICT' willen ouders en familieleden met behulp van de ‘EMB Pijn App’ gereed maken om signalen van pijn beter te herkennen. Hierdoor weten ouders straks beter hoe ze hun kind met EMB kunnen begrijpen.
Lees verder
De EMB Pijn App is bedoeld voor ouders, verzorgers en begeleiders van mensen met ernstig meervoudige beperking. We noemen het een app, maar de app is eigenlijk onderdeel van een systeem. Het systeem bestaat uit een slimme sok, een sok die sensoren heeft die huidgeleiding meten, een zender en een mobiele app. In de mobiele app worden de gegevens verzameld, de zender signaleert en verstuurd deze gegevens. De app filtert de gegevens en geeft een waarschuwing als de drager van de sok pijn heeft.

Wat is de status van de EMB Pijn App?

We zijn begonnen met een uitgebreide en zeer gedegen literatuurstudie naar fysiologisch meten van pijn. Er is ook hard gewerkt aan het programmeren van de ‘EMB pijn app’. Hiervoor is een visualisatie gemaakt die getoond kan worden bij zowel pijn als geen pijn. Een klankbordgroep van deskundigen waren zeer positief over de ontwikkelingen tot nu toe. In samenwerking met de Academische werkplaats ’s Heerenloo - RUG was er op 22 januari 2019 een masterclass Masterclass ‘Pijnsignalering: mensen met een ernstig verstandelijke beperking’ en in mei 2019 een ronde tafel gesprek bij de EAMHID congres in Barcelona.

emb-ict-pijn-app-update-gewoon-bijzonder

Wat zijn op dit moment de vervolgstappen?

De volgende stap is de toetsing van de ‘EMB pijn app’ bij ouders en begeleiders. Vervolgens gaan we onderzoeken of de ‘EMB pijn app’ pijn signalen goed kan identificeren bij mensen zonder verstandelijke beperking. In september van dit jaar is er dan een app die we gaan toetsen bij mensen met EMB.

Wanneer is de verwachte afronding van het product?

Er is naar verwachting in 2022 een product dat kan worden gebruikt in de praktijk.

Waarom is de EMB Pijn App interessant voor begeleiders?

De EMB Pijn App is bedoeld als hulpmiddel. Als er bij iemand met EMB een verandering in gedrag wordt waargenomen, kan dat vele oorzaken hebben. Pijn is er één van. Het gebruiken van een objectief middel (de EMB Pijn App) door een observerende ouder/begeleider kan dan inzicht geven over pijn als mogelijke oorzaak van het gedrag. Ook kan het gebruikt worden als er getwijfeld wordt of de huisarts bezocht moet worden, of niet.

Wat moeten begeleiders nog meer weten over de EMB Pijn App?

Op 24 januari 2020 zal er in samenwerking met Fortior www.fortior.info en AW - ‘s Heerenloo – RUG een studiemiddag in Utrecht zijn over ‘Pijn bij mensen met een EMB’. Wil je meer weten ga naar https://www.embenict.nl We nodigen graag ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de ontwikkeling en het onderzoek. Neem voor contact op met Helen Korving.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.