Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Kleinschalige instelling Hermes Huis maakt doorstart 18/12/2018

In juni 2016 ging het niet goed met het kleinschalige zorginitiatief Hermes Huis. Na oprichting van het huis bleek het al snel onmogelijk om de organisatie rendabel te laten draaien en daarbij aan alle eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt te voldoen. De zorg aan de bewoners stond onder druk.

Samen met Waardigheid en trots werkte de organisatie aan een doorstart, waarbij aansluiting werd gezocht bij een grotere zorgorganisatie, ’s Heeren Loo. De kleinschaligheid en identiteit van Hermes Huis kon zo gecombineerd worden met de systemen en organisatie van een grotere instelling. Inmiddels is het Nieuwe Hermes Huis overgenomen door 's Heeren Loo en is het een zorginstelling die voldoet aan alle noodzakelijke randvoorwaarden. Ook levert het Huis nu de basiszorg die voldoet aan minimale voorwaarden, zoals cyclisch werken en rapporteren.

Hoe dit proces verliep lees je in het eindverslag en de samenvatting:

Download het eindverslag (pdf)

Download de samenvatting (pdf)

Wegwijzer kleinschalige initiatieven

Om de ervaringen vanuit het Hermes Huis en de investering door Waardigheid & trots naar een hoger plan te brengen, werd er een toolkit gemaakt: een handreiking en handleiding die je kunt gebruiken als je een kleinschalig zorginitiatief wilt starten.

Download de Wegwijzer kleinschalige initiatieven (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.