Toon zoekbalkToon menu

19 aanvragen ingediend voor subsidieoproep LVB in het sociaal domein 01/02/2017

De subsidieoproep over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het sociaal domein heeft 19 aanvragen opgeleverd. Deze subsidieoproep, vanuit Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, is speciaal gericht op gemeenten.

Gewoon Bijzonder programma Gehandicapten

Voor deze subsidieronde konden gemeenten, samen met een onderzoeksinstelling, een praktijkorganisatie en de doelgroep, aanvragen indienen voor kortdurend, praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek moet aansluiten op een actueel probleem van de gemeente over participatie van jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) met een licht verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, dagbesteding of onderwijs.

De subsidieaanvragen zijn op diverse onderwerpen ingediend, zoals schoolverzuim, financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van LVB’ers in de wijk.

Volgende stap

De projecten worden door een klankbordgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, beoordeeld op relevantie. Het advies van de klankbordgroep zal de programmacommissie meenemen in haar uiteindelijke advies aan het bestuur van ZonMw. De indieners horen rond half april of hun aanvraag gehonoreerd is of niet.

Context

Gemeenten hebben een taak om zorg en ondersteuning van mensen met een beperking te organiseren. Gemeenten moeten ook uitvoering geven aan het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij meedoen aan de samenleving voorop staat.

Deze gemeentelijke taken roepen (kennis)vragen op. De subsidieronde biedt de gelegenheid om deze vragen te beantwoorden.

Programma Gewoon Bijzonder

Het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Bron: ZonMw

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.