Toon zoekbalkToon menu

Versoepeling van nieuwe bezoekregeling gehandicaptenzorg 25/05/2020

Uiterlijk op 15 juni is er weer bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen. Per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Alle details staan beschreven in de nieuwe handreiking ‘Bezoek gehandicaptenzorg’, gemaakt in samenwerking met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG en de VGN. 

Aanpassing van de bezoekregeling

De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was nodig om bewoners en zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus én om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen zijn lichamelijk en mentaal zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Daarom wordt de bezoekregeling aangepast en gaat de gehandicaptenzorg meer toe naar het ‘nieuwe normaal’. 
 
Download de handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Voorwaarden voor bezoek in de gehandicaptensector

Cliënten mogen bezoek ontvangen onder de volgende voorwaarden:
  • Ze houden zich aan de 1,5 meter afstand regel
  • Bezoek vindt in de eigen ruimte of buiten plaats
  • De strenge voorwaarden rondom hygiëne en gezondheid blijven van kracht (bezoek is toegestaan als iedereen klachtenvrij is)
  • Maximaal twee vaste personen brengen een bezoek aan de cliënt indien onderstaande van toepassing is. 
Soms is de afstand van 1,5 meter niet mogelijk vanwege de verschillende manieren van zorgverlening aan mensen met een beperking en de woonvormen. Hierdoor zijn er verschillende afspraken over de invulling van de bezoekregeling. 

Plan voor aangepast bezoekregeling 

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsorganen, zoals de cliëntenraad. Mensen met een beperking en hun naasten hebben baat bij een duidelijke en tijdige betrokkenheid en informatie over de besluiten die worden genomen. Het beleid wordt op lokaal niveau uitgewerkt in afstemming tussen cliënt, verwanten, belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Opstarten dagbesteding 

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt - zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder - een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn belangrijke voorwaarden, waarvoor een protocol geldt. Binnenkort verschijnt er een aparte handreiking dagbesteding.

Bron: VGN

Lees meer over de gehandicaptensector in tijden van corona


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Frans v.d.Herp 28/5/2020

Wat mij steeds meer gaat ergeren is dat instellingen er vanuit gaan dat de ouders/familie er schijnbaar op los leven. Ze zijn bang dat familie het virus naar binnen brengt.Alsof ouders /familie zich niet bekommeren of ze besmet worden.Onzin,wij ( echtgenote en ik) doen al 10 weken lang wat het RIVM heeft doen uitgaan.Blijf thuis en doe alleen boodschappen ! En een ommetje in het park. Dat is 10 weken lang ons leven nu.Wij bezoeken en krijgen geen familie over de vloer,vrienden alzo. Alles om mijn schoonzus doof -blind en verstandelijk gehandicapt, te kunnen bezoeken.helaas mag dat nog steeds niet.Ja,in de tuin kijken naar haar...maar dan wordt het een dagje dierentuin.... Dat wantrouwen moet zo snel als mogelijk stoppen. Als alle ouders/familie dit nu eens aan de zorgmanager kenbaar maken gaan we de goede kant op.Want het is van de gekke dat wantrouwen.


Greet Polstra 28/5/2020

Als het aan de bestuurder van de organisatie ligt waar mijn dochter woont dan wordt het een versoepeling met zo wwinig mogelijk interacties. Hij geeft aan dat het wel 1,5jaar duurt voordat het helemaal open gaat.
Dit gaat ook helemaal in tegen de rechten van de mens en ook tegen de nieuwe wet zorg en dwang.
Als vereniging die met de dubbelepetten opzit vraag ik u om te kiezen voor de cliënten. Zij zijn in dit geval de dupe. Want wat er moet gebeuren is om te leren gaan met dit virus. Dit virus blijft in ons leven en er zal altijd weer een brandhaardje opvlammen. Als instellingen zullen ze de bezuinigingen wat betreft de hygiëne moeten stoppen.Ook is het goed om extra scholing te geven aan ondersteuners over ziekten en hygiëne.
En om ze te leren omgaan met hen eigen angsten hiermee, zij brengen die angst over en dat is niet goed.
Ik verwacht van u dat er voor alle instellingen een eenduidend beleid komt die ook door iedereen uitgevoerd wordt.
Ze moeten allemaal weer naar buiten en hun sociale contacten weer kunnen hebben. Want doorhet langer wachten wordt een kwetsbare groep extra kwetsbaar gemaakt.


Greet (Vz-ig en ouder)


Jelle-Anne Visser 26/5/2020

Vanuit mijn betrokkenheid (vader zoon woonvoorziening GHZ) hier een korte reactie.: ddagbesteding, ook in specifieke locaties, zal uiterlijk 1 juni worden opgestart. Een handreiking dagbesteding (nog steeds alleen aangekondigd) is er nog steeds niet. Gelet vereist individueel maatwerk lijkt mij start per 1 juni volstrekt onhaalbaar. De communicatie hierover is nog dteeds ook erg ondoorzichtig en onduidelijk.