Naar hoofdinhoud Naar footer

Organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van palliatieve zorg voor mensen met een VB

Onderstaande organisaties houden zich bezig met de ontwikkeling van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Agora

Agora is een organisatie die partijen in de palliatieve zorg verbindt en belangrijke thema’s in de zorg agendeert. 'Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren en neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt.'

Agora heeft specifieke aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking door middel van een werkgroep onder leiding van Marijke Wulp.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

De VGN is de belangrijkste koepelorganisatie voor mensen met een beperking. Burgerschap, welzijn en gezondheid van mensen met een beperking zijn de thema’s waar de VGN zich voor inzet zowel bij overheid als zorgpartijen. Ook palliatieve zorg heeft aandacht. De VGN organiseert o.a. samen met Agora symposia op gebied van palliatieve zorg.

Amarant Academie

Amarant is een algemene zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Als onderdeel van de Amarant Groep stimuleert, ontwikkelt en verzorgt de academie scholing voor personeel werkzaam in de sector. Op het academieportaal biedt de academie ook een leergang palliatieve zorg, mede ontwikkeld met andere partijen.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Het kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL bewaakt en organiseert de kankerzorg en palliatieve zorg in Nederland. Het beheert de officiële richtlijnen voor de palliatieve zorg, voert landelijke registraties uit, ontwikkelt en verzorgt scholing op gebied van palliatieve zorg en is betrokken bij onderzoek. Het IKNL heeft ook aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bo van Aalst van het IKNL verbindt groepen in de ontwikkeling van de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, o.a. door onderwijs te organiseren, mee te doen aan onderzoek, en een kenniskring te organiseren.

Stichting Prisma

Prisma is een algemene zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Palliatieve zorg is een belangrijk thema. Prisma deelt veel ontwikkelingen met andere partijen en maakt samenwerking mogelijk.

De palliatieve zorg in Prisma richt zich op kwetsbare burgers bij wie toegang tot reguliere palliatieve zorg niet vanzelfsprekend is: mensen met verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek en dementie, en mensen die dak- en thuisloos zijn. Binnen de regio Midden-Brabant heeft Prisma een hospice-faciliteit. Prisma heeft ook een landelijke consultatiefunctie, met arts- en verpleegkundig consulenten.

NVAVG

De NVAVG (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten) heeft een uitgebreid onderdeel over palliatieve zorg op hun website ondergebracht. Waaronder over kaderartsen palliatieve zorg. Klik hier voor meer informatie over palliatieve zorg van de NVAVG.  

Lees meer over palliatieve zorg

Methode PALLI, USD-4D en PDL. Bekijk ook eens Palliaweb, het kennisplatform over palliatieve zorg in de breedste zin.