Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuw beroepscompetentieprofiel begeleider gehandicaptenzorg

Dit beroepscompetentieprofiel gaat over het werk van begeleiders (niveau 2-6) die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een beperking. In het competentieprofiel worden de eisen beschreven die in de dagelijkse praktijk worden gesteld aan de deskundigheid van deze beroepskrachten.

Standaard gewenste kwaliteiten

Het primaire doel van het competentieprofiel is het verhelderen van het beroepsbeeld en van de vraag van de gehandicaptenzorg naar de opleidingen die zich op begeleiders richten. Voor deze opleidingen kan het profiel dienen als een standaard die aangeeft wat in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen de gewenste kwaliteiten zijn van deze beroepskrachten. Daarmee wordt tegelijkertijd duidelijk waarin hun taken en competenties zich onderscheiden van die van andere zorgprofessionals.

Het competentieprofiel is ook bedoeld voor de beroepsgroep zelf, die met het profiel duidelijk maakt wat begeleiders kunnen betekenen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Competentiegerichte beschrijvingen

Voor arbeidsorganisaties die begeleiders in dienst hebben of daarvan gebruikmaken, ligt de gebruikswaarde van het competentieprofiel vooral in de sfeer van competentiemanagement of HRD-beleid. Zo is het competentieprofiel de bron bij uitstek voor het competentiegericht beschrijven van functies van begeleiders. Voor het HRD-beleid kan het profiel worden gebruikt voor waarderen en beoordelen, werving en selectie, loopbaanbeleid en opleidingsbeleid.

Het competentieprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een algemene beschrijving van het beroep begeleider, van de ondersteuning die zij bieden en van de ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben of krijgen (hoofdstuk 2);
  • de verschillende beroepsvarianten die worden onderscheiden (hoofdstuk 3);
  • de beroepscontext: wettelijke voorschriften en organisaties die voor het werk van begeleiders van belang zijn (hoofdstuk 4).

Bron: VGN 

Downloads