Naar hoofdinhoud Naar footer

Regeldruk: Praktijkvoorbeelden

Op welke manier werken zorgverleners aan het verminderen van de regeldruk? Wat zijn hun tips en ervaringen? Praktijkverhalen laten je zien hoe andere organisaties omgaan met regeldruk.

Op spelenderwijs regeldruk terugdringen

Voor Alliade ontwikkelde Niels Bloembergen het spel Ontregel! waarmee zorgverleners stilstaan bij het nut van regels op een locatie. Door dit spel te spelen kun je binnen je organisatie, team of met je leidinggevende of cliënten de dialoog aangaan: is de regel nog van toepassing, kan hij afgeschaft worden of omgezet worden in een afspraak? Zo wordt ontregelen van zorg toegankelijk, laagdrempelig en bespreekbaar. Lees het praktijkvoorbeeld van Alliade.

'Bewustwoording van processen'

Als de basis van processen op orde is, kunnen de administratieve lasten en daarmee de controle worden teruggebracht, meent Syndion. De organisatie is ervan overtuigd dat dit leidt tot waar het om draait: meer tijd voor de cliënt. Lees het praktijkvoorbeeld van Syndion.

Minder regels én een goed gesprek

De hoeveelheid regels en zaken die vastgelegd moeten worden leiden vaak tot veel frustraties voor zorgverleners. Maar hoe kom je tot nieuwe afspraken die tijd in administratie besparen en dus meer tijd voor de cliënt opleveren? Dichterbij, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, nam de proef op de som en ging ermee aan de slag. ‘Het bleek een goede basis om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over wat wij verstaan onder goede zorg.’ Lees het verhaal van Dichterbij.

Zo pakt Elver het ontregelen van de zorg aan

Lisette Jolink werkte ruim tien jaar als begeleider op groepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze ergerde en verbaasde zich over de administratie die ze in haar dienst moest doen. Door haar nieuwsgierigheid hielp ze Elver de regeldruk fors te verminderen. Vakblad Zorgvisie interviewde Lisette hierover.

Lees meer praktijkverhalen

Meer praktijkverhalen over regeldruk en administratielasten vind je bij thema Ondersteuningsplan. Hier vind je alvast een praktijkvoorbeeld van Zorgorganisatie Dichterbij.