Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwang

Gepubliceerd op: 14-07-2023

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. De bedoeling van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Er wordt verwacht dat je alszorgprofessional op de hoogte bent van de nieuwe werkwijze volgens de Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang moet cliënten met een verstandelijke beperking of dementie beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. 

Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt sinds 1 januari 2020 voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding. Volgens de Wet zorg en dwang mogen zorgprofessionals onvrijwillige zorg alleen inzetten als het echt niet anders kan. Het is de allerlaatste optie. Zorgprofessionals moeten eerst alternatieven zoeken en uitproberen. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de Wet zorg en dwang. En dat ze de nieuwe werkwijze toepassen in de praktijk.

Over Wet zorg en dwang

We zetten de belangrijke informatie over de Wet zorg en dwang voor je op een rij. Wat is precies onvrijwillige zorg? En wat zijn de verschillen met de voorganger van de wet, de Bopz?

Lees meer over de Wet zorg en dwang

Doe de Wzd-quiz

Wat weet jij van de nieuwe regels? Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden!

Ga naar de quiz

Toolkit psychofarmaca

In deze toolkit vind je producten waarmee je onjuist gebruik van gedragsmedicijnen kunt voorkomen.

Ga naar de Toolkit: Bewust gebruik van psychofarmaca

De Alternatievenbundel

De Alternatievenbundel is een praktisch hulp- en inspiratieboekje. Met de Alternatievenbundel krijg je inspiratie over verminderen van vrijheidsbeperking aan de hand van meer dan 85 tips. 

Ga naar de Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg