Naar hoofdinhoud

Handreikingen voor de gehandicaptenzorg in coronatijd

Gepubliceerd op: 11-12-2020

In de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 hebben veel cliënten in de gehandicaptenzorg lange tijd vrijwel geen bezoek gehad van familie en naasten. Ook logeren was nauwelijks mogelijk. Veel dagbestedingslocaties sloten hun deuren. De gehandicaptensector wilde in het najaar geen herhaling van deze situatie. Er zijn eind oktober 2020 nieuwe handreikingen verschenen voor bezoek, logeren en dagbesteding. De handvatten en tips helpen begeleiders goede afwegingen te maken.

2 handreikingen

Bezoek en logeren

De basis voor de ‘Handreiking bezoek en logeren Gehandicaptenzorg’ is de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober 2020. Het gaat over het recht op bezoek en hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting. Leidend zijn de algemene maatregelen van het RIVM.

Dagbesteding

Ook voor het veilig organiseren van dagbesteding voor volwassenen met een beperking is eind oktober 2020 een nieuwe handreiking verschenen met uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze ‘Handreiking dagbesteding in de Gehandicaptenzorg’ is zowel van toepassing op mensen die thuis wonen, als op mensen die op een locatie van een zorgorganisatie wonen.

Afwegen

De Handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg is een afwegingskader. Dit beantwoordt aan de behoefte van begeleiders: handvatten waar zij rekening mee moeten houden zodat ze zelf een goede afweging kunnen maken. Denk aan de afweging tussen psychisch welzijn en de medische kwetsbaarheid van cliënten.

Recht op bezoek

Algemeen uitgangspunt is dat iedere cliënt recht heeft op bezoek. Organisaties vullen dat concreet in samen met de individuele cliënt, zijn verwant of belangrijke anderen. Soms kan er even geen bezoek zijn op een woning. Bijvoorbeeld vanwege het aantal besmettingen. Dan is er wel een uitzondering op de beperking van bezoek voor mantelzorgers en 1 familielid of naaste van een cliënt.

Het bezoek en de betrokkenheid van verwanten of belangrijke anderen is vaak erg belangrijk voor het welbevinden van cliënten. Kijk daarom naar wat er wel mogelijk is, ook als er sprake is van besmetting of verdenking van besmetting.

Logeren

Een cliënt kan gewoon logeren bij vaste verwanten of relevante anderen. Krijgt de cliënt of degene bij wie hij logeert ziekteverschijnselen, dan volgt overleg met de zorgorganisatie. De voorkeur gaat ernaar uit om op het logeeradres de testuitslag af te wachten en daar ook eventueel in quarantaine te gaan.

Ook logeeropvang is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn. De huidige beperkingen kunnen wel zorgen voor een andere vormgeving van het logeren.

Logeeropvang

‘Wat zich achter de voordeur afspeelt zien we niet altijd goed’, zegt Tamara Streng, adviseur Kennispleinen bij Vilans. ‘Soms sluiten zich deuren op het moment dat er een coronabesmetting is. Bijvoorbeeld in het geval van een meisje met een ernstig meervoudige beperking dat elke week naar de revalidatie gaat en twee nachten gaat logeren, zodat het gezin even op adem kan komen. Maar toen de moeder van het gezin corona had, was het meisje daar niet meer welkom. Ter bescherming van de andere kwetsbare kinderen.’

Risico op corona

Inge Redeker, expert Inclusie bij Vilans: ‘In het voorjaar van 2020 werd van bovenaf gezegd: bezoek en logeren is gewoon niet mogelijk. Nu zijn dingen wel mogelijk, en dan is het ook van belang dat je dat samen met de cliënt, de ouders en het netwerk doet. Soms leidt dat ook tot lastige situaties. Bijvoorbeeld op deze woongroep van 6 jongeren. 5 van de ouderparen willen graag dat hun kinderen in het weekend naar huis komen, zij kunnen leven met de risico’s. Maar 1 paar ouders wil dat niet. Zij willen helemaal geen contact vanwege het risico op corona en ze willen eigenlijk ook niet dat de anderen contact hebben. Dan wordt het lastig om gezamenlijke afspraken te maken.’

Dagbesteding

De dagbesteding in de gehandicaptenzorg kent grote verschillen, zowel tussen cliënten als in vormen van dagbesteding. Je vindt in de handreiking dan ook handvatten voor een invulling op maat voor dagbesteding binnen de algemene maatregelen.

Anderhalve meter tijdelijk loslaten

Het houden van 1,5 meter afstand is niet altijd realistisch. Bijvoorbeeld omdat cliënten de betekenis van deze maatregel niet begrijpen of nabijheid nodig hebben tijdens begeleiding of persoonlijke verzorging. Het RIVM geeft ruimte om tijdelijk de anderhalve meter los te laten, als afstand houden niet mogelijk is. In de handreiking vind je tips voor begeleiders om dan toch het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Wat is wel mogelijk

Inge Redeker: ‘Zoek naar de mogelijkheden die er wel zijn. Er gebeuren ook mooie dingen in deze tijd. Zo is digitaal contact heel erg toegenomen.’

  • Het Kennisplein organiseerde online Coronatafels. Wij hebben de belangrijkste items voor jou op een rij gezet, zodat jij er ook iets aan hebt en kunt leren van de ervaringen. Bekijk de ervaringen.

‘Begeleiders en organisaties hebben veel gezocht naar creatieve mogelijkheden’, vervolgt Inge. ‘Bijvoorbeeld door de dagbesteding in andere groepen in te delen, zodat mensen die toch al met elkaar wonen samen naar een dagbestedingslocatie gaan. Of door vormen van dagbesteding naar de woning te halen.’

Individueel

‘Wat je verder ziet is dat er veel meer op maat en individueel gebeurt’, zegt Inge. ‘In plaats van voor groepen te denken kijken mensen nu per persoon: wat heeft iemand nodig op dit moment? Heeft een cliënt een kwetsbare gezondheid, of heeft hij een verstandelijke beperking en geen kwetsbare gezondheid? Dan zijn de mogelijkheden voor die persoon anders.’

‘Invulling is maatwerk door de grote diversiteit’, vindt ook Tamara. ‘Per individu maak je als organisatie een afweging, in verhouding tot de groep. Voor wie heeft het nadelige gevolgen om de situatie te houden zoals hij is? En een beslissing die ter bescherming is van de hele groep kan soms nadelig uitpakken voor een individu.’

De ‘Handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek en logeren in coronatijd’ en de ‘Handreiking dagbesteding in de gehandicaptenzorg’ zijn tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg en VGN.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Handreiking

Type

Digitaal

Taal

Nederlands