Naar hoofdinhoud

Versoepeling van nieuwe bezoekregeling gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op: 25-05-2020

Uiterlijk op 15 juni is er weer bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen. Per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Alle details staan beschreven in de nieuwe handreiking ‘Bezoek gehandicaptenzorg’, gemaakt in samenwerking met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG en de VGN.

Aanpassing van de bezoekregeling

De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was nodig om bewoners en zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus én om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen zijn lichamelijk en mentaal zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Daarom wordt de bezoekregeling aangepast en gaat de gehandicaptenzorg meer toe naar het ‘nieuwe normaal’. 

Download de handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Voorwaarden voor bezoek in de gehandicaptensector

Cliënten mogen bezoek ontvangen onder de volgende voorwaarden:

  • Ze houden zich aan de 1,5 meter afstand regel
  • Bezoek vindt in de eigen ruimte of buiten plaats
  • De strenge voorwaarden rondom hygiëne en gezondheid blijven van kracht (bezoek is toegestaan als iedereen klachtenvrij is)
  • Maximaal twee vaste personen brengen een bezoek aan de cliënt indien onderstaande van toepassing is. 

Soms is de afstand van 1,5 meter niet mogelijk vanwege de verschillende manieren van zorgverlening aan mensen met een beperking en de woonvormen. Hierdoor zijn er verschillende afspraken over de invulling van de bezoekregeling. 

Plan voor aangepast bezoekregeling 

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsorganen, zoals de cliëntenraad. Mensen met een beperking en hun naasten hebben baat bij een duidelijke en tijdige betrokkenheid en informatie over de besluiten die worden genomen. Het beleid wordt op lokaal niveau uitgewerkt in afstemming tussen cliënt, verwanten, belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Opstarten dagbesteding 

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt - zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder - een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn belangrijke voorwaarden, waarvoor een protocol geldt. Binnenkort verschijnt er een aparte handreiking dagbesteding.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

VGN

Bron

VGN