Toon zoekbalkToon menu

Inzichten tweede lerende netwerkbijeenkomst

Het lerende netwerk Familiebetrokkenheid kwam op maandag 20 januari bijeen voor de tweede netwerkbijeenkomst. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over succesverhalen, knelpunten en waar zij hulp bij nodig hebben. Yvonne de Jong, adviseur familie- en netwerkparticipatie bij Vilans, begeleidde de bijeenkomst en vroeg aan de deelnemers hoe zij de familie betrekken.

Succesverhalen

Hoe betrekt jouw organisatie de familie bij activiteiten van cliënten? Daar gaven de deelnemers antwoord op.

School verbouwd tot woonvoorziening
Voor Stichting WonenPlus was het heel moeilijk om voor ouder wordende personen met een dubbele diagnose passende huisvesting te vinden. Deze mensen kregen zij niet geplaatst in een regulier verpleeghuis. Denk hierbij aan mensen met een beperking bij wie ook sprake is van psychiatrische, gedrags- en verslavingsproblematiek. Speciaal voor deze groep hebben ze samen met een andere organisatie een school gekocht en laten verbouwen tot een woonvoorziening. Inmiddels zijn er 22 cliënten geplaatst.

Workshop kleurrijk ontzorgen voor medewerkers
Bij Cordaan woont 80% van de cliënten met een migratieachtergrond woont thuis met een indicatie. Dit komt omdat familieleden het belangrijk vinden om de zorg zelf te dragen vanuit cultuurreligieuze redenen. Het risico is dan ook overbelasting. Het project ‘Kleurrijk Ontzorgen’ is gestart om de hulpvraag van familieleden goed zichtbaar te maken. Het is belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Qua ondersteuning is herkenbare, betrouwbare begeleiding belangrijk en een meer aftastende vorm van communiceren. Deze groep heeft ook baat bij ontlastende tussenvormen zoals vakantielogeren, deeltijdwonen en weekendlogeren. Cordaan heeft ook een workshop ‘Kleurrijk ontzorgen’ ontwikkeld voor medewerkers.

Ook broers en zussen betrekken 
In het project ‘Ouders voor ouders’ faciliteert ASVZ de ondersteuning van ouders aan andere ouders van een kind met een beperking. Ouders kunnen elkaar immers ondersteuning bieden vanuit herkenning, eigen ervaring en begrip. Het project draait al in Sliedrecht, maar ze willen dit ook graag gaan opzetten in Rotterdam en in Brabant. Daarnaast wil ASVZ ook broers en zussen van mensen met een beperking in de pool van ouders voor ouders betrekken. Als ouders namelijk wegvallen, moeten zij de zorg immers overnemen.

Naasten ontlasten door cliënten deels in een zorganisatie te laten wonen 
Het project Flexwonen van de Prinsenstichting is gestart om naasten te ontlasten en cliënten langzaam te kunnen laten toegroeien naar een definitieve woonvorm. Ook sluit het project aan bij de nieuwe regeling Deeltijdverblijf die sinds 1 januari van kracht is. Met zo’n regeling kunnen cliënten deels thuis wonen, deels in een zorgorganisatie.

 

 

Dilemma’s

kleine-instellingen-gehandicaptensectorOok deelde iedereen een dilemma of knelpunt waar zij tegenaan lopen. Want niet alle projecten hebben alleen maar te maken met succesverhalen.

Financiering nog niet geheel rond
In het project Flexwonen van de Prinsenstichting is begonnen met het aanbieden van flexibele logeerbedden. De zoektocht naar een locatie met voldoende fysieke bedden blijkt nog lastig. Zo moet er geïnvesteerd worden in nieuwbouw en moeten er vergunningen worden aangevraagd. Het zorgkantoor is niet ingegaan op het voorstel van financiering per dag, omdat ze de eerste ervaringen willen afwachten. De gemeente Purmerend lijkt positief te zijn.

Contact met familie lastig door dubbele diagnose cliënten
Stichting WonenPlus wil graag ondersteund worden in het veranderproces op organisatie en cultuur, omdat de teams van de woonvoorziening zijn samengesteld uit professionals van twee organisaties. Een draaiboek of stappenplan zou helpen om de familie te betrekken. Het is lastig om de verbinding met het thema familiebetrokkenheid te vinden. Zo hebben cliënten met een dubbele diagnose nauwelijks nog contact met familieleden.

Congres Volwaardig leven

Op 13 mei vindt het landelijke congres Volwaardig leven plaats. Elk lerend netwerk geeft daar een workshop. Waar staat het lerend netwerk? En wat is er geleerd? 

Hoe haal je verhalen op?

Zoek altijd contact met de familie. Vraag hen ‘Hoe gaat het met u?’

De Vanboeijen-manier maakt gebruik van bestaande en bewezen methoden. Denk hierbij onder andere aan het werken in de driehoek: de samenwerking tussen bewoners, cliënten, naasten en de begeleider. De implementatie loopt van deze methode, maar Van Boeijen wil graag onderzoeken of het werkt en op welke manier. Daarvoor wil de organisatie een vernieuwend format ontwikkelen om verhalen op te halen over het effect op de kwaliteit van leven van cliënten. Ze gaan dit dan eerst bij 15 cliënten uitproberen. Inmiddels is er een werkbezoek bij Talant (sinds 2022 Alliade) geweest om te kijken tegen welke vraagstukken Talant aanloopt bij de implementatie van hun nieuwe begeleidingsmethode.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.