Toon zoekbalkToon menu

Focusgroep: kleine zorgaanbieders

Op 5 oktober 2020 vond de eerste focusgroep ‘Kleine zorgaanbieders’ van Volwaardig leven plaats. Lianne van Genugten, oprichtster en bestuurster van Buro Lima deed de aftrap door haar vraag aan iedereen voor te leggen. Namelijk: ‘Wij merken dat het lastig is behandelaars te contracteren voor het bieden van verblijf inclusief behandeling. Hoe pak je dit aan?’ Vraagstelling vanuit Buro Lima

Het proces van behandelaars contracteren is lang, ingewikkeld, tijdrovend, kostbaar en soms frustrerend volgens Lianne. 'Ik vraag me af of dit door onze organisatie komt? Door onze eisen, wensen en visie? En hoe dit proces eenvoudiger, efficiënter en leuker kan'.
 

Foto LianneAchtergrond Buro Lima

Buro Lima is opgericht in 2008 als een eenmanszaak. Doelstelling was de begeleiding aan kinderen met een beperking. Eerst boden zij alleen zorg overdag aan, maar ouders vroegen om meer. Denk aan: ook zorg op zaterdag, een nachtje erbij, thuisbegeleiding of om logeeropvang. In 2014 is Buro Lima dan ook een stichting geworden. Buro Lima biedt zorg aan jeugdigen met een VG 4 tot en met 7. Sinds 1 januari 2020 biedt Buro Lima verblijf inclusief behandeling. Hierin blijven zij trouw aan hun visie: samen, veilig en warm.
 

Plan SAMEN LEVEN 

‘Aanvankelijk werd onze zorg geboden in tijdelijke units. Momenteel is het Plan SAMEN LEVEN in ontwikkeling gerealiseerd,' geeft Lianna aan. 'We hebben drie huizen gebouwd om dus wonen inclusief behandeling te kunnen bieden. Daarvoor moeten dus passende behandelaren gecontracteerd worden. Denk hierbij aan: huisartsen voor de nachten, avonden en weekenden, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, pedicure, apotheek, tandarts en een arts verstandelijk gehandicapten (arts VG).’
 

Het probleem 

‘De groep die Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) nodig heeft is over het algemeen complex. Huisartsen blijken het steeds lastiger te vinden om deze doelgroep te bedienen', vertelt Lianne. 'Daarnaast wensen zij 24-uursbereikbaarheid van de arts VG. Landelijk zijn er maar 220 artsen VG en dus zijn er tekorten. Tevens is de positionering van de huisarts in de Wlz of Zvw (zorgverzekeringswet) een vraagstuk. Dus dit stuk belangrijke zorg (samenwerking huisarts en arts VG) staat onder druk, waaronder ook de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Buro Lima botst tegen deze druk en ervaart onder andere complexiteit in de contractering.’
 

Vragen aan Lianne

Het gaat dus specifiek om het vinden van behandelaren. Dus niet om het afsluiten met een contract met een zorgkantoor? 

Het gaat vooral om de behandelaren. Het zorgkantoor stelt als eis  dat behandelaren onderondernemers moeten worden. 


Waar zit jouw probleem op de visie- en organisatiestukken? Of kun je soms niet de juiste mensen vinden met het juiste opleidingsniveau? 

Het probleem ligt vooral in het contracteren van de behandelaren. Bij een aantal behandelaren zit het vooral in het vormgeven van het contract. Denk hierbij aan taken en verantwoordelijkheden.


Heb je weleens eerder behandelaren gecontracteerd? Hoe is dat gegaan?

Het proces is ingewikkeld. Denk hierbij vooral aan het contracteren van de huisarts. Dat heeft meer dan een jaar geduurd. Daarom vraag ik me af of dit niet eenvoudiger kan. 


Wat voor een consequenties heeft de goedkeuring van de Wet zorg en dwang (Wzd) gehad voor jouw vraagstuk?

We zijn blij met de implementatie van de Wzd. Wij hadden eerder aangevraagd of wij een Bopz-locatie konden worden en dat is afgekeurd. Daardoor moesten we in een grijs gebied bepaalde handelingen uitvoeren. De Wzd maakt het mogelijk dat wij onvrijwillige zorg kunnen bieden als dat nodig is. De Wzd vraagt wel om enkele deskundigen die moeilijk te vinden zijn. Zo moet de Wzd-arts een GZ-psycholoog of arts zijn. 


Welke behandelaren mis je nog?

De huisarts ik vorige week gecontracteerd. Met de huisartsenpost heb ik volgende week een afspraak. Deze huisartsenpost past goed bij onze visie, is dichtbij en betaalbaar. Wel hebben we daardoor een klein dilemma wat betreft de Wzd. We hebben namelijk dan nog steeds een Wzd-arts nodig, want de huisartsenpost doet dat niet.


Wanneer het proces lastig is gegaan, wat zijn daarvoor de afgeven redenen van die behandelaar?

De behandelaren hadden een eigen wensenlijst en voorwaarden voor de contracten. Dit bleek een mismatch te zijn met wat we konden bieden. De huisarts en de arts VG hadden verschillende ideeën over welke patiënten onder wie zouden kunnen vallen. 


Waarom willen jullie graag met een huisartsenpost werken? 

De huisartsenpost is dichtbij. Onze kinderen verblijven niet alleen maar bij ons. Ze verblijven ook af en toe thuis en dan is het fijn dat ze naar dezelfde huisarts kunnen gaan.


Waarom is er bewust gekozen om behandelaren te contracteren? Zo kun je ook behandelaren op freelancebasis inzetten. Is het noodzakelijk voor Buro Lima om zelf behandelaren te contracteren?

Wij hebben een doelgroep met een complexe zorgvraag. Verblijf inclusief behandeling is nodig voor de juiste zorg. Een verblijf exclusief behandeling zou ten koste gaan van goede zorg. 


Mensen met een beperking hebben een onvervreemdbaar recht op deelname aan de samenleving . Iedereen, jong of oud, iedereen heeft recht op deelname aan de samenleving. Waar ligt dan het probleem bij het melden van jouw doelgroep. Dat zou dan toch geen verschil moeten maken? 

De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) heeft onderzoek gedaan naar huisartsen binnen de Wlz. Huisartsen zijn op zich welwillend, maar lopen vaak vanuit de voorwaarden van de huisartsenvereniging tegen allerlei problemen aan. 


Tips en inzichten

'Spreek de huisarts aan op eigen verantwoordelijkheid. De vraag is natuurlijk of iemand daar open voor staat. Wij adviseren de huisarts in ieder geval om voor iedereen een dubbel consult in te plannen. Daarin neemt de huisarts dan ook tijd voor rapportage of overleg. Maar het blijft een probleem dat er een tekort is aan artsen VG en GZ-psychologen. De drempel voor die opleidingen moet verlaagd worden. Veel mensen willen wel, maar het is echt hard werken om zo’n opleiding te volbrengen. In combinatie met een gezin en een baan is dat bijna niet te doen.'

'Momenteel doet de overheid onderzoek naar waar de grootste personeelstekorten zijn. Hierin wordt ook gekeken naar artsen VG en GZ-psychologen. Half oktober hopen zij daar meer duidelijkheid over te hebben.'
 
Wij bieden geen behandeling, maar hebben wel te maken met het vraagstuk wie nou de eindverantwoordelijke is. Wij hebben een aantal specialisten uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel. Hier waren ook onze cliënten aanwezig. Toen was dit vraagstuk zo opgelost.'

Het is belangrijk om ook bij de intrinsieke motivatie van cliënten stil te staan. En dan af te vragen welke behandeling nu echt noodzakelijk is. Vaak balen cliënten met een licht verstandelijke beperking van een behandeling. Het levert dan niet veel op of weinig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie. Een cliënt had bijvoorbeeld een gebroken been en kreeg daarna jarenlang nog fysiotherapie, terwijl die er zelf eigenlijk geen behoefte meer aan had.'

Andere ervaringen​

Lees de ervaringen van de andere deelnemers 
  • Maarten Lieftink, ‘t Kastheel: ‘Onze ervaring is anders. Wij hadden een huisarts die patiënten zonder problemen gewoon heeft opgenomen. Maar jullie hebben kinderen met complexe problematiek. Dan is een arts VG cruciaal. Ook verblijven onze cliënten fulltime bij ons. Dat maakt de situatie anders.’ 

  • Nic Krekels, Opmezelf: ‘Het grote probleem is dat de kleinschaligheid van onze organisaties niet in harmonie is met de ontwikkelingen in de maatschappij. In de gezondheidscentra zou verder meer expertise binnengebracht moeten worden. We maken veel gebruik van de behandelaren van Dichterbij. Daardoor heb ik geen moeilijkheden met contracteren. Het zorgkantoor zou moeten meedenken om managers te overtuigen om voor dit soort doeleinden meer samen te werken in de keten. Kijk waar obstructies zijn in de keten, zodat die helder zijn en misschien weggenomen kunnen worden.’

  • Maarten Lieftink, ‘t Kastheel: 'Wij hebben ook dit soort ervaringen. Sommige grotere instellingen hebben veel expertise in huis waar je dan gebruik van kunt maken. Maar er kleeft wel een nadeel aan. Daardoor heb je niet zoveel meer te kiezen. Wij hebben weleens contact gezocht met zo’n organisatie, maar dan kunnen zij niet waarmaken wat in onze visie staat. Bijvoorbeeld dat onze cliënten beter maar met één persoon te maken kunnen hebben. Dat gaat vaak niet.’
  • Chantal van Falier, Active4you: ‘We hebben eerst gesprekken gevoerd met huisartsen. Probleem was wel dat diverse huisartsen aangaven eigenlijk al vol te zitten en de verwachting hadden dat onze cliënten veel extra tijdsinvestering nodig hadden. Daarnaast was het ook een uitdaging om te bepalen wie nou de eindverantwoordelijkheid had. Onze organisatie of de huisarts zelf. Uiteindelijk hebben we een huisarts gevonden die het juist als uitdaging zag om deze cliënten in de praktijk te hebben. Voor de nachtzorg nemen onze cliënten gewoon deel aan het reguliere circuit.’ 

 

Reflectie

Gebruik maken van behandelaren van grotere organisaties is voor Buro Lima helaas geen optie. Dat kan alleen als geen behandeling biedt. Eerder hebben zij daar al informatie over ingewonnen. Zij hebben toen toch besloten de behandeling zelf te doen. Bij Buro Lima willen zij vanuit die veilige relatie werken en regie houden in de zorg en behandeling die zij bieden. Als zij die uitbesteden, hebben zij daar minder mogelijkheden toe. Het zorgkantoor kan een mogelijke rol hebben in ondersteuning. Maar niet elk zorgkantoor biedt die ondersteuning. Het zorgkantoor heeft Buro Lima gewezen op eigen verantwoordelijkheid.

‘Wat ik verder uit de verhalen hoor is dat het intern aanbieden van behandeling een weloverwogen keuze moet zijn. Daarom wil ik dat intern nog een keer  gaan toetsen. Het vraagstuk van de benodigde huisartsen en specialisten leeft bij meer organisaties. Het tekort aan artsen VG en GZ-psychologen kunnen wij helaas niet oplossen,' aldus Lianne.
 

Over de Focusgroep

Met de focusgroep ‘Kleine zorgaanbieders’ willen we deelnemers van Begeleiding à la carte (Balc) en de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van Volwaardig leven met elkaar in contact brengen. Met als doel: nader kennismaken en in beeld krijgen welke vraagstukken er bij de organisaties leven. Welke behoeften zijn er? Hoe geven zij vorm aan vernieuwing? Welke mogelijkheden hebben zij om te vernieuwen? En wat kunnen ze hier over-en-weer van elkaar in leren?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.