Toon zoekbalkToon menu

Focusgroep: kleine zorgaanbieders met grote ambities

Op 8 februari 2021 vond de tweede focusgroep ‘kleine zorgaanbieders met grote ambities’ van Volwaardig leven plaats. Dit keer stond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) centraal in de vraagstelling. Het is namelijk heel lastig om aan alle eisen te voldoen wanneer je als kleine organisatie met meerdere gemeentes te maken krijgt. Dit kan zorgen voor een grote variatie aan eisen, visie en opvattingen waar je rekening mee moet houden. 

Terugblik op de focusgroep van 5 oktober 2020

Bestuurder Lianne van Genugten bracht tijdens de vorige 'focusgroep: kleine zorgaanbieders' haar vraagstelling in over het contracteren van behandelaars voor het bieden van verblijf inclusief behandeling. Dit was nog best lastig. Wat heeft zij aan de vorige Focusgroep gehad?
 

Interview voor Vilans

Lianne: ‘Het heeft me meer helderheid in en inzicht gegeven. Daardoor hebben we toch weer stappen kunnen zetten. Zo heb ik een gesprek gehad met Esther en iemand anders van VWS over de inzet van medisch generalistische zorg. Ook heb ik meegedaan met een interview met twee beleidsadviseurs van VWS voor Vilans.nl. Insteek waren de tekorten aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) en de uitdagingen om te komen tot goede samenwerkingsafspraken. Samen met Novicare voeren we een pilot uit. Dit om te onderzoeken hoe bij ons de AVG, een extern gecontracteerde behandelaar, goed de verantwoordelijkheid kan dragen binnen onze organisatie.’

Meer weten?


 

Vraagstelling vanuit Active4You 

Active4You biedt begeleiding aan kinderen en jeugdigen en (jong-)volwassenen in Regio Zuidoost-Brabant, Noordoost Brabant en Zuid-Limburg. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking bij wie daarnaast ook GGZ-problematiek en andere problemen spelen zoals schulden, middelengebruik en/of crimineel verleden. Zij bieden ambulante begeleiding, begeleiding in de thuissituatie, groepsbegeleiding voor de jeugd, logeeropvang en woonbegeleiding. Zij hebben 180 cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen, 23 in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 116 cliënten in de Jeugdwet. 

Het is voor Active4You als kleine organisatie heel lastig om te voldoen aan alle wet- en regelgeving en eisen die gesteld worden vanuit verschillende gemeentes. Ze lopen tegen de volgende problemen aan:
 
 • Tijdens de coronacrisis had Active4You binnen een paar vierkante meter met verschillend gemeentebeleid te maken. Van ‘de dagbesteding moet dicht’, tot ‘kwetsbare doelgroep, face-to-face-contact is echt nodig’. Dan bepaalt de plek van wonen wat voor een zorg en ondersteuning iemand krijgt, in plaats van de behoefte. Binnen tien vierkante meter kun je dus te maken hebben met een grote verscheidenheid van eisen, visie en interpretatie. 
 • Bij de aanbesteding in Noord-Brabant kreeg Active4You te maken met de eis dat het kwaliteitssysteem HKZ moest zijn. Terwijl Active4You gebruik maakt van het ISO en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dat is een behoorlijke uitdaging om dat te regelen. Bij de ene financierder mag je bovendien alleen directe uren declareren, bij de ander ook indirecte uren. 
 • Vanuit Zuidoost-Brabant kreeg Active4You het verzoek om 170 cliënten over te nemen van een collega-aanbieder die ermee ging stoppen. En dat voor 1 april 2021. Hier kan de organisatie niet aan voldoen. 
 

Wat wenst Active4you in relatie tot de veelheid aan eisen?

Chantal van Falier, bestuurder bij Active4you : 'Ik zou willen dat de kwaliteitstoetssystemen overal hetzelfde zijn. Dat daar afspraken over komen. Grote organisaties hebben zich bijvoorbeeld verenigd binnen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Voor hen is afgesproken dat HKZ het standaardsysteem wordt.'
 
Lees de reacties
 • Het zou fijn zijn als de regels overal hetzelfde zijn, maar dat dit wel bepaald wordt vanuit mensen die daar verstand van hebben. Daar schort het nog weleens aan. 
 • Het helpt om op te trekken met andere kleine zorgaanbieders. Dan kan je tegen zo’n gemeente gezamenlijk zeggen dat je bezwaren ziet. Dan kom je toch sneller tot een gesprek. Als je gevraagd wordt om als organisatie cliënten over te nemen, heb je toch een bepaalde positie waar je gebruik van kunt maken. Dan mag je best eisen stellen. 
 • Het helpt om je als kleine organisatie zichtbaar te maken. Dat heeft tijd nodig. Het is belangrijk om bekendheid te genereren wanneer je het als organisatie goed doet. Dan kom je ook makkelijker in gesprek met belangrijke partijen.
 • De vraag is hoeveel zorggeld er wordt besteed aan het registreren, verantwoorden en communiceren om aan de eisen van verschillende gemeentes te kunnen voldoen. De insteek van de Wmo was om het lokaal uit te voeren en centraal in de gaten te houden. 
 • Wij hebben het advies vanuit de gemeente gekregen om als kleine zorgorganisatie te klusteren met anderen. Dit omdat het lastig is voor gemeentes om te maken te hebben met zoveel verschillende zorgaanbieders. Zij hebben belang bij een beperkt aantal zorgaanbieders. 


Tips en inzichten

 • Zorg dat je je als bestuurder alleen richt op de dingen waar je ook echt invloed op hebt. Stap weg van de dingen waar je geen invloed op hebt. 
 • Wij hebben gemerkt dat het goed werkt om andere gemeentes als voorbeeld te noemen wanneer je in gesprek bent met een gemeente. Zo van: ‘Gemeente a heeft dat zo geregeld. Zou dat voor jullie gemeente ook iets kunnen zijn?’ Zo ben je gelijk een kruisbestuiver voor goede ideeën. 
 • Kijk of je je als kleine organisatie bij een coöperatie kunt aansluiten. Dan hoef je niet die hele zorginkoop te doen. De coöperatie fungeert landelijk en kunnen doelgericht inkopen. Ik ken kleine zorgaanbieders die het fijn vinden om het zo te regelen. 
 • Kijk ook eens hoe je het organisatorisch hebt ingericht. Misschien is er iemand in jouw organisatie die megablij wordt van gesprekken over zorginkoop. Misschien kun je er iemand voor aannemen als jullie die middelen hebben. 
 • Kijk eens of je een wat stevigere onderhandelingspositie kan innemen naar de gemeentes toe. 

 

Mogelijke vraagstelling voor de spiegelgroep

Als kleine organisaties merken we dat veel gemeentes de wens hebben om het aantal zorgaanbieders terug te brengen naar een aantal dat hanteerbaar is voor gemeentes. Moeten kleine organisaties zich heroriënteren en ontwikkelen op de wens van die gemeentes? Of moet je als kleine organisatie vasthouden aan je identiteit, je visie waardoor je de kwaliteit van zorg goed kan borgen? 

Het gevolg van de huidige situatie is dat kleine organisaties veel moeite hebben om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Helemaal als je als kleine organisatie met meerdere gemeentes te maken krijgt. Dit zorgt voor meer registratielast dan dat wenselijk is. Soms kiezen kleine organisaties ervoor om samen op te trekken en zo een vuist te kunnen maken naar gemeentes. Maar de vraag is of er op hoger niveau wellicht meer nodig is om gemeentes en kleine organisaties te faciliteren bij dit lastige vraagstuk.
 

Over de Focusgroep

Met de focusgroep ‘Kleine zorgaanbieders met grote ambities’ willen we deelnemers van Begeleiding à la carte (Balc) en de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van Volwaardig leven met elkaar in contact brengen. Met als doel: nader kennismaken en in beeld krijgen welke vraagstukken er bij de organisaties leven. Welke behoeften zijn er? Hoe geven zij vorm aan vernieuwing? Welke mogelijkheden hebben zij om te vernieuwen? En wat kunnen ze hier over-en-weer van elkaar in leren?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.