Toon zoekbalkToon menu

Esdégé-Reigersdaal

Doe’RToe

Binnen Esdégé-Reigersdaal is een aantal clusters waar mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) worden ondersteund op het gebied van wonen. De begeleiding vindt plaats in de eigen woning van de cliënt. Meestal vanuit een steunpunt. Daarnaast is er begeleiding op afroep en ambulant. Esdégé-Reigersdaal organiseert de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt en het netwerk. De beslissingsbevoegdheid ligt zo dicht mogelijk bij de cliënt.

zorg_technologie
Veel mensen met NAH hebben een probleem met het structureren, ordenen en overzichtelijk houden van hun dagindeling. Plannen en overzicht kunnen hebben zijn belangrijke voorwaarden voor zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie. Mensen met NAH vinden het niet fijn als begeleiders hen steeds moeten attenderen op dingen die ze moeten doen. Begeleiders komen soms in een ongewenste betuttelende rol waar zij zich ongemakkelijk bij voelen.

Het streven is: “Je leven kunnen leiden zonder dat begeleiding je overal aan moet herinneren.”Esdégé-Reigersdaal wil op het gebied van technologische en/of digitale toepassingen de komende periode een groei gaan maken. Deelname aan de Innovatie-impuls richt zich op het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een lichamelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hierbij wordt uitgegaan van de individuele hulpvraag van de cliënt. De Innovatie-impuls biedt een podium om kennis uit te wisselen met andere organisaties over hoe technologie kan helpen. Hierin blijft de mens centraal staan.

Project: Doe’RToe
Thema: Dagstructuur

Esdégé-Reigersdaal maakt cliënten en begeleiders blij met technologie

Lees verder

Praatplaat Frisse kijk op een kind

Hoe helpt de praatplaat tijdens een gesprek met cliënten?

Lees verder
Esdégé-Reigersdaal
J. Duikerweg 1
1703 DH  HEERHUGOWAARD
Esdege-reigersdaal.nl

Aantal medewerkers: 3.000
Aantal cliënten: 3.000

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.