Toon zoekbalkToon menu

Koninklijke Visio

Logo Koninklijke Visio

Meedoen in de maatschappij met behulp van techniek

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

De bewoners van de woonzorgcentra hebben op dit moment niet altijd tijdig de juiste informatievoorziening. De huisradio* is niet toegankelijk genoeg. Hierdoor kunnen de bewoners minder goed participeren en zijn ze minder zelfredzaam doordat ze informatie over activiteiten, afspraken, eten niet goed door krijgen. Ze zijn onvoldoende op de hoogte van wat er speelt binnen de Vlasborch.

*De huisradio is een zender die de bewoners van het woonzorgcentrum de Vlasborch, via een frequentie op de radio of televisie kunnen beluisteren. De huisradio geeft informatie over de activiteiten die er dag zijn, de maaltijden, nieuwe bewoners of overledenen, reminder voor het opgeven van bijvoorbeeld een grote activiteit.

De zorgvraag bij Visio is: Hoe kunnen we bewoners van het woonzorgcentrum de Vlasborch informeren over de activiteiten in de woning? We hebben gekozen voor spraaktechnologie in de vorm van Google Home. Met Google Home zijn al meerdere ervaringen opgedaan binnen Visio. In deze fase onderzoeken we of de Google Home ook voor ouderen met een visuele beperking een geschikt middel is. Daarnaast onderzoeken we natuurlijk ook de privacy en kijken we of er misschien meer functies zijn waar mensen wat aan zouden kunnen hebben.

​De vraag van Visio past bij twee zorgthema’s van de IIG:
  1. Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap: Hoe kunnen mensen met een beperking met behulp van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij?
  2. Goed leven: Hoe kunnen cliënten met een ingewikkelde zorgvraag door techniek geholpen worden om een goed leven te leiden, met leuke en passende ervaringen?


Project: Google Home bij de Vlasborch
Thema: Corona en contact op afstand

Koninklijke Visio
Vlasmeersestraat 99
5261 TB Vught
088 586 15 00
www.visio.org
 
Aantal medewerkers: 2943
Aantal cliënten: 44 bewoners in woonzorgcentrum de Vlasborch

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.