Toon zoekbalkToon menu

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

lvoi logo

Samen staan we sterker

Om persoonlijke zorg en maatwerk te bieden kiezen steeds meer ouders voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm voor hun kind met een beperking, meestal samen met andere ouders/ familieleden. Dit heet een ouderinitiatief. 

kinderen
Zij kopen gezamenlijk zorg in met een persoonsgebonden budget. Ze kiezen ervoor om zelf regie te houden op waar het kind woont en op de zorg die het krijgt. Door dit samen met andere ouders te doen houden zij veel inspraak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ‘de kinderen’ en ‘de zorg’. Er komen steeds meer ouderinitiatieven in Nederland. 
 
Men wil de krachten bundelen en een lerend netwerk zijn voor zoveel mogelijk ouderinitiatieven (en ouderinitiatieven in oprichting) in Nederland. De LVOI wil landelijk een gezicht geven aan ouderinitiatieven en optreden als belangenbehartiger voor ouders wanneer zij een wooninitiatief opzetten en continueren. Veel ouderinitiatieven hebben aangegeven behoefte te hebben aan deze onafhankelijke ondersteuning bij vraagstukken. Vooral gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, beleid en de uitdagingen die dit met zich mee brengt. De LVOI fungeert daarnaast als kenniscentrum voor ouderinitiatieven.

Project: Leren van en met elkaar
Thema: Familiebetrokkenheid

Inmiddels zijn er ruim 50 ouderinitiatieven lid

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.