Toon zoekbalkToon menu

Privacy

De Innovatie-impuls & Begeleiding a la carte zijn onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en worden gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg, bij de Innovatie Impuls in samenwerking met Academy Het Dorp.

Vilans verwerkt de gegevens voor beide projecten. De kennis die wordt opgehaald binnen de projecten wordt gedeeld op kennispleingehandicaptensector.nl, volwaardig-leven.nl en voor Innovatie-impuls ook op academyhetdorp.nl. In het kader van de verwerking persoonsgegevens heeft Vilans voor beide projecten een aparte privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring Begeleiding à la carte
Privacyverklaring Innovatie-impuls

In deze verklaringen wordt beschreven hoe Vilans omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op deze pagina.

Wie zijn wij en contactgegevens

Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurende zorg. Wij onderzoeken, adviseren en delen kennis over de langdurende zorg.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Vilans
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
030 789 2300
vilans.nl

Wij beschikken over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl.

Heb je naar aanleiding van de privacyverklaringen nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Vilans via 030 - 789 2300. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens. Mocht je vragen hebben over het verwerken van jouw persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met privacy@vilans.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.