Naar hoofdinhoud

Sociaal contact

Sociale contacten zijn voor iedereen belangrijk. Denk aan het hebben van vrienden, contact leggen met nieuwe mensen die je ontmoet en het onderhouden van relaties. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de gehandicaptensector hebben cliënten veelal contact met een kleine groep mensen. Denk aan naasten, de begeleiding en de dagbesteding. Ze geven vaak aan dat ze graag meer sociaal contact zouden willen.

Bij sociaal contact spelen verschillende zaken een rol. Ben je in staat om initiatief te nemen? Voel je je zeker genoeg? Hoe ga je om met eventuele spanning? En hoe onderhoud je een vriendschap? Binnen de Innovatie-impuls hebben een aantal organisaties een vraag rondom sociaal contact. Vilans en Academy Het Dorp helpen hen onderzoeken hoe technologie een bijdrage kan leveren én wat de beste manier is om het duurzaam in de zorgorganisatie te implementeren.

Sociaal contact met medebewoners

In één van de deelnemende zorgorganisatie willen ouderen met een verstandelijke beperking graag meer inclusie en sociaal contact met medebewoners. 'Ik wil graag meer sociale activiteiten met medebewoners, omdat ik dan in beweging blijf en mij minder eenzaam voel, waardoor ik beter in mijn vel zit.'

Vanuit de Innovatie-impuls bekijken we hoe en welke technologie kan ondersteunen, bij enerzijds het bevorderen van de onderlinge sociale interactie en anderzijds het activeren van cliënten. Waarbij het hebben van plezier belangrijk is. Het uiteindelijke doel is om de afhankelijkheid van zorgverleners te verkleinen en cliënten meer eigen regie te geven over de momenten waarop en de intensiteit waarmee ze aan sociale momenten deelnemen. Met behulp van bijvoorbeeld interactieve projectieschermen of sociale robots. Technologie die helpt bij bewegingsoefeningen en cliënten vermaakt met dans, het voorlezen van verhalen of samen spelletjes spelen. Of een app, waarbij de buurt ingeschakeld wordt om activiteiten te organiseren of samen voor iemand te zorgen.

Meer activiteiten (in de buurt) ondernemen 

Een andere organisatie wil graag aandacht besteden aan sociaal contact bij de groep ambulante cliënten. Zij hebben wel activiteiten, maar vaak in de kring van het gehandicaptenaanbod en niet breder in de buurt. Het minder meedoen in de buurt heeft onder andere te maken met passiviteit. Wat wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de lichamelijke of verstandelijke beperking, drempelvrees voor het onbekende of het niet weten waar ze de juiste toegankelijke informatie kunnen vinden. De vraag van de cliënt: 'Van meedoen in de buurt word ik gelukkig. Hoe kan ik eenvoudige, begrijpelijke informatie bekijken (in de buurt) die mij uitnodigt en helpt om zelf iets te ondernemen?'

Wat betreft de mogelijke technologische oplossingen, kijken we bij de Innovatie-impuls naar verschillende aspecten van sociaal contact. Er zijn namelijk technologieën beschikbaar die zich richten op elkaar in de buurt helpen, het vinden van vrienden, het stellen van vragen en het zelf erop uit kunnen gaan en participeren in de maatschappij.

Al deze mogelijkheden voor inclusie zijn geïnventariseerd en worden nader bekeken op geschiktheid voor de doelgroep. Een ambulante cliënt zou bijvoorbeeld door middel van een app die het mogelijk maakt om meer contact met de buurt te zoeken, zelfstandig activiteiten kunnen ondernemen. Waarbij hij zelf kan opzoeken waar iets te doen is, zijn enthousiasme wordt aangewakkerd en vervolgens kan bepalen of dit aansluit bij de behoefte. Hierdoor wordt het eigen sociale netwerk groter, heeft de cliënt het gevoel dat hij erbij hoort en is hij minder afhankelijk van begeleiding. 

Het aanscherpen van de zorginhoudelijke vraag

Uit onderzoek bij een van de deelnemende organisaties, blijkt dat een groot deel van de cliënten zich (soms) eenzaam voelt. Om erachter te komen wat de daadwerkelijke zorginhoudelijke vraag rondom het verminderen van eenzaamheid is, zijn een aantal verdiepende vragen aan cliënten gesteld. 

  • Wat is eenzaamheid? 
  • Wanneer voel jij je eenzaam?  
  • Wat helpt als je je eenzaam voelt?  
  • Wat ontbreekt er als je eenzaam voelt? 
  • Als je droomt, wat zou je dan wensen om je minder (vaak) eenzaam te voelen?

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat wanneer zij zich eenzaam voelen, het helpt om met anderen in contact te komen. Bijvoorbeeld om met elkaar muziek te luisteren of om samen koffie te drinken. Dan voelen zij zich snel minder eenzaam. Het is alleen soms moeilijk om dat te doen, omdat ze niet durven. Of ze hebben een duwtje in de rug nodig. De specifiekere zorginhoudelijke vraag vanuit de cliënt is: 'Help mij om over de drempel te komen.' Deze methode is ook bij andere deelnemende organisaties toegepast om tot de ‘vraag achter de vraag’ te komen.