Naar hoofdinhoud
jessica-michgelsen

Jessica Michgelsen

Junior onderzoeker - Onderzoek en validatie

Integrale zorg wordt steeds belangrijker. We worden steeds ouder en het aantal mensen met chronische ziekten stijgt. Hierdoor hebben steeds meer mensen te maken met complexe zorgvragen die verschillende levensdomeinen raken. Een integrale samenwerking zorgt ervoor dat levensdomeinen op elkaar aansluiten en zorgprofessionals persoonsgerichte zorg kunnen bieden. Zorg moet om mensen heen georganiseerd worden. Mensen leven immers niet in afzonderlijke disciplines en domeinen.

Wapenfeiten

  • Ik heb academisch onderzoek gedaan naar dilemma’s en strategieën rondom besluitvorming in integrale zorgnetwerken. 
  • Ik verricht in verschillende projecten actieonderzoek waarin ik samen met zorgprofessionals aan de slag ga met thema’s rond integrale zorg. Het continu reflecteren op en verbeteren van de praktijk staan daarbij centraal.