Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. De bedoeling van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Er wordt verwacht dat je als zorgprofessional op de hoogte bent van de nieuwe werkwijze volgens de Wet zorg en dwang.

De Wet zorg en dwang moet cliënten met een verstandelijke beperking of dementie beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel'. Onvrijwillige zorg is een allerlaatste optie. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Over Wet zorg en dwang

We zetten de belangrijke informatie over de Wet zorg en dwang voor je op een rij. Wat is precies onvrijwillige zorg? En wat zijn de verschillen met de voorganger van de wet, de Bopz?
Ga naar de informatie

Doe de Wzd-quiz

Wat weet jij van de nieuwe regels? Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden!
Ga naar de quiz

Corona en bewegingsvrijheid

Hoe gaan zorgorganisaties en -medewerkers tijdens de coronacrisis om met de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg? Daarover spreken we Diana en Robrecht van Middin. 
Lees het praktijkverhaal

Toolkit psychofarmaca

In deze toolkit vind je producten waarmee je onjuist gebruik van gedragsmedicijnen kunt voorkomen.
Ga naar de toolkit

De Alternatievenbundel

De Alternatievenbundel is een praktisch hulp- en inspiratieboekje. Met de Alternatievenbundel krijg je inspiratie over verminderen van vrijheidsbeperking aan de hand van meer dan 85 tips. 
Ga naar de bundel