Naar hoofdinhoud Naar footer

Geslaagde eerste regionale bijeenkomst Innovatie-impuls on tour bij Pluryn in Nijmegen #InZo2023!

Op dinsdag 28 november kwamen ruim 60 zorgprofessionals bij elkaar bij Pluryn, bij Meneer Vos, in Nijmegen voor de eerste bijeenkomst van de #InZo2023 Innovatie-impuls on tour. Het was een dag vol inspiratie waar iedereen mét en ván elkaar kon leren over de inzet van zorgtechnologie in de gehandicaptensector.

De Innovatie-impuls 2 richt zich op de inzet van zorgtechnologie die bijdraagt aan meer eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor mensen met een beperking.

Eva Eikhout opende samen met Rob Jacobs de dag. Zij vertelden over hun eigen ervaringen met technologie in de zorg en hoe technologie bijdraagt aan onafhankelijkheid. Rob geeft aan dat de technologie steeds meer verbetert en mensen digivaardiger worden. “Maar het is ook belangrijk dat de zorg menselijk blijft, ik wil wel ook mensen live blijven zien!”

Sonnhild Jelgersma en Jan Verheij gaven een kijkje in de keuken hoe Pluryn technologie inzet in de transformatie naar toekomstbestendige zorg. De innovaties die zij inzetten moeten grootschalig invloed hebben op de organisatie. Daarbij is het belangrijk om een duidelijke visie en beleid op zorgtechnologie en innovatie te hebben, en met alle betrokken groepen in gesprek te blijven. Ook moet je het aandurven ‘oude’ patronen te doorbreken. Want alleen een verbetering van de huidige situatie, is geen innovatie. Daar is meer voor nodig zoals een heldere innovatiestrategie. Pluryn gaat daar komende tijd mee aan de slag met behulp van de adviseur van de Innovatie-impuls 2.

Living Lab

Dane Klaessens gaf een presentatie over het Living Lab, een verzamelplaats voor alle technologische innovaties bij Pluryn. Het is een plek die cliënten en medewerkers motiveert en inspireert om technologische innovaties te gebruiken. Ze werken voor cliënten, directie, behandelaren, persoonlijke en ambulante begeleiders, en bedrijven en ontwikkelaars. Zij adviseren onder andere bij hulpvragen en oplossingen op maat, testen gadgets en geven feedback aan bedrijven. Ook denken ze mee over productontwikkeling om ervoor te zorgen dat producten beter aansluiten bij de doelgroep.

Hiernaast kunnen behandelaren, begeleiders en cliënten een aanvraag doen om de producten die aanwezig zijn in het Living Lab een maand lang te testen, om te kijken of het product het leven van de cliënt positief beïnvloedt. Ook hierbij wordt advies op maat gegeven door het team van Living Lab en wordt gekeken welke technologische innovatie het beste past bij de hulpvraag van de cliënt.

Een belangrijk onderdeel van het Living Lab is de Denktank Cliënten. Ervaringsdeskundigen met een voorliefde voor technologie testen de nieuwste apps, gadgets en technologieën, met als doel te kijken of ze geschikt zijn voor mensen met een beperking.

“Toonbeeld van samenwerking, bijzonder mooi gesprek: wat me heel erg raakte is het bewust worden van de beperking van een ander”- deelnemer

Escape room

In de escape room kregen de deelnemers een kijkje in de wereld van Romy, een meisje met een verstandelijk beperking die haar pillen niet meer nam en regelmatig aan het dwalen was. Wat was hiervan de oorzaak? Aan de hand van puzzels die opgelost konden worden met behulp van technologie moesten de deelnemers hierachter zien te komen. De escape room is een manier om medewerkers op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met technologie om daarmee inzicht te geven en bewustwording te creëren hoe technologie kan bijdragen aan betere zorg voor de cliënt.

“Ik ga bekijken of ik met mijn teams ook een escaperoom kan gaan organiseren, zodat begeleiders ontdekken wat er nog meer mogelijk is met zorgtechnologie” - innovatiemanager

Ervaringsdeskundigheid: Sanne en Anne

In de middag gaven Sanne van der Hagen (adviseur) en Anne Hendriks (ervaringsdeskundige) een sessie Ervaringsdeskundigheid. In een theatrale dialoog gingen zij in op de obstakels waar zij tegenaan liepen in hun samenwerking. Want hoe zorg je er nu voor dat je elkaar goed blijft begrijpen? Dit interactieve gesprek leverde mooie reacties uit de zaal op.

“Mooi om gedachtes van beide kanten te horen” - deelnemer

Innovatie-Route

Andrea Nijhuis gaf een introductie over de Innovatie-Route. De presentatie gaf een helder beeld van hoe de Innovatie-Route tot stand is gekomen en hoe organisaties deze kunnen gebruiken. Na haar presentatie ging zij in op vraagstukken uit de praktijk. Aanwezigen deelden dilemma’s met elkaar, waar de Innovatie-Route bij zou kunnen ondersteunen. In een levendige discussie werden verschillende thema’s besproken en werden over en weer veel ervaringen gedeeld.

Mogen we bij jouw zorgorganisatie langskomen?

Lijkt het je interessant om een on-tour-bijeenkomst bij jouw zorgorganisatie te organiseren? Laat het ons weten en stuur jouw reactie naar innovatieimpuls@vilans.nl. We gaan hierover graag in gesprek. 

Lees ook het verslag ‘Technologie, niets voor mij!’, door Linda Buiting, innovatiemedewerker zorgtechnologie en digivaardigheid bij Zozijn, en ambassadeur Begeleiders in de Gehandicaptenzorg. 

Terugblik van de Innovatie-impuls on tour bijeenkomst bij Pluryn in Nijmegen, Regio Oost

YouTube video thumbnail

Korte terugblik regionale bijeenkomsten #InZo2023

Innovatie-impuls on tour bezocht in 2023 regio Oost, West, Noord en Zuid. Bekijk via de links hieronder de terugblik van de verschillende regionale bijeenkomsten met een kort verslag, een video en foto’s: 

Terugblik 29 november 2023 bij Vanboeijen in Assen - regio Noord 
Terugblik 8 december 2023 bij Syndion in Gorinchem - regio West 
Terugblik 12 december 2023 bij Amarant in Breda - regio Zuid

De Innovatie-impuls on tour wordt gepresenteerd door #InZo2023. Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Deel deze pagina via: