Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe krijg je werkplezier en word je succesvol?

Gepubliceerd op: 22-04-2022

Werkplezier en succes in je werk gaan vaak samen. Professioneel werken (vakmanschap) betekent goed kunnen aansluiten bij behoeftes van cliënten. Zodat zij een fijn leven kunnen leiden. Voor het programma Begeleiding à la carte haalden we verhalen op van organisaties die daarin goed slagen. Eén van de lessen? Een veilige werkcultuur met ruimte voor leren en reflectie is daarin onmisbaar.

Waar begeleiders met plezier kunnen werken, wordt vaak goed gewerkt. Daarom heb jij ook dingen nodig van jouw organisatie. Wil je bijdragen aan een goede werkcultuur? Bekijk dan de kenmerken in dit artikel. Onder elk kenmerk vind je voorbeelden en inspiratie. Die kun je bijvoorbeeld tijdens een inspiratiesessie bespreken met jouw team en leidinggevende. Bekijk daarbij vooral wat goed bij jullie organisatie past.​

1. Reflecteren en leren

Reflecteren is onderdeel van goede zorg. Het staat niet voor niets als een voorwaarde in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bij reflecteren stel je de volgende vragen: Waarom deed ik dat zo? Was het goed? Kan het beter? Reflecteren kan alleen maar ook samen met collega's, cliënten en hun naasten.

Bekijk daarvoor het overzichtsartikel Reflecteren op lastige situaties? Dat doe je met deze 8 tips. Een van de tips gaat bijvoorbeeld over hoe je Bumpy Moments herkent. Dit zijn momenten waarin het lastig kiezen is wat te doen.

Wat houdt persoonsgericht ondersteunen in? En wat zijn mogelijke verbeteringen? Daar helpen deze inzichtkaarten bij. Ze ondersteunen jou en je team om met elkaar in gesprek te gaan. 

Zorgorganisatie Ons Tweede Thuis deed daar veel ervaring in op. Zo ontdekten zij dat een open gesprek hierover aangaan goed werkt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een leerlandschapsessie. Of bekijk hun Vitamine-D-boekje. Dit is een inspirerend boekje vol met prikkelend en creatieve opdrachten voor professionals, verwanten en cliënten samen. Door te doen ga je elkaar en elkaars kijk op situaties nog beter leren kennen.

Dan is het meten van cliënttevredenheid alleen niet voldoende.’ Dit zegt stafmedewerker kwaliteit Ans van Duivenboden van ’s Heeren Loo. De zorgorganisatie haalt daarom ook verhalen op in de vorm van filmpjes. Zo kunnen medewerkers echt mee-ervaren waar cliënten behoefte aan hebben.

Lees daarvoor het artikel Zo kom je van reflecteren tot leren. Bekijk vooral ook de tips in het kader 'Dit is nodig om te kunnen reflecteren in jouw organisatie'.

‘t Kastheel (voorheen Stichting Ela) richt zich met name op moeilijk verstaanbaar gedrag. Maar ook bij andere groepen, is het belangrijk om een veilige leercultuur hebben. In het artikel Hoe kom je van beheers- tot leercultuur lees je wat er allemaal bij komt kijken.

2. Werken met een gezamenlijke manier van kijken

Waarom koos jij voor je vak? En geven die redenen nog steeds richting aan je handelen? Hoe zorg je daarvoor? Door het hier steeds weer over te hebben met je collega's en leidinggevenden, bijvoorbeeld in jullie casusbesprekingen. Ondanks de werkdruk is het belangrijk om hier tijd voor te maken en weer stil te staan bij jullie manier van kijken (visie).

Hoe ziet goede zorg eruit? En hoe verwerk je hierin de mening van cliënten? Gemiva-SVG Groep speelt op dit soort vragen in met het visiespel. Het is voor en door cliënten ontwikkeld.

Zorgorganisatie Driestroom werkt met het Alledaags Geluksmodel. Projectleider Sascha van Stoffelen: 'Het Alledaags Geluksmodel werkt voor onze medewerkers als kompas. Het komt voort uit onderzoek onder bewoners en naasten. Naar wat werkt bij een betekenisvol en betrokken leven. Zo zijn ondersteuners altijd aan de slag met dingen die daaraan bijdragen.' Meer weten? Bekijk het artikel Alledaags Geluksmodel: 'Een gelukkig leven is de focus'.

Het normale leven mogelijk maken voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat is het doel van de methode Triple-C. Maar toepassing van Triple-C lukt niet goed als je niet stilstaat bij ‘Waarom doen we wat we doen’. Dat begint met onderzoeken welke visie en waarden er achter gewoontes in jouw organisatie zitten. Bekijk de publicatie Een beetje Triple-C werkt niet. Hoe voer je Triple-C betekenisvol in? (download onderaan de pagina als pdf). Meer weten over de toepassing van Triple-C? Bekijk het artikel Triple-C: focus op menswaardigheid in plaats van probleemgedrag.

Stichting BONT heeft een wachtlijst voor begeleiders. Hun geheim? Iedereen staat achter de visie en werkt daar ook naar.

3. Zeggenschap over je werk

Wanneer jij je gehoord voelt, raak je je betrokken. Invloed op je eigen werk, maakt werken leuker. En dat heeft weer effect op cliënten. Zij zien dat jij de ruimte krijgt om te doen wat nodig is in het moment. Dat kan steeds weer iets anders zijn. Steeds kunnen aanpassen is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij behoeftes van cliënten. Tegelijkertijd krijg je ondersteuning wanneer je er even niet uitkomt. Bijvoorbeeld doordat er voldoende tijd is voor overleg met collega's. Dat laatste vraagt trouwens ook om een veilige cultuur.

Bij WonenPlus sluiten begeleiders goed aan bij behoeftes van bewoners. Bijzonder is dat het management ook goed aansluit bij de behoeftes van de professionals. Zo vertelt bestuurder Wil Linssen: 'We laten professionals zoveel mogelijk hun eigen werk bepalen. Zij kunnen dat het beste doen omdat zij dicht bij de cliënten staan.' Bekijk het artikel Zorgbestuurder Wil Linssen over het grote geheim achter WonenPlus.

Stichting BONT sluit echt aan bij de motivatie van medewerkers. Zo organiseren zij bewustwordingsavonden. Iedere keer behandelen zij een ander thema. De avonden zijn niet verplicht. Toch is de opkomst altijd groot.Lees het artikel Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders.

Als zorgverlener ben je veel tijd kwijt aan het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd, die je liever aan de cliënt besteedt. Deze administratieve taken zorgen voor een hoge werkdruk en zijn niet goed voor het werkplezier. Bekijk het themadossier Verminder regeldruk voor informatie, tips en voorbeelden.

In de gehandicaptenzorg kan je veel werkstress ervaren. Bijvoorbeeld doordat er te weinig collega's zijn. Toch is het belangrijk om ook af en toe onbereikbaar te zijn. Door rust te nemen, kun je daarna juist weer je werk beter doen. Bekijk daarvoor de brochure Recht op onbereikbaarheid van de FNV.

4. Invloed op processen voor verbetering, onderzoek en beleid

Als professional heb je veel kennis uit de praktijk. Die kennis is onmisbaar. Jij weet immers wat er leeft bij cliënten en naasten. Samen met cliënten en naasten zelf natuurlijk. Steeds ga je daarvoor met anderen na: 'Leidt deze verbetering, dit beleid en onderzoek echt tot een fijner leven bij de cliënt?' Het is daarom belangrijk dat jij als professional invloed hebt. Denk bijvoorbeeld aan invloed op processen voor verbetering. Of het aannemen van nieuwe medewerkers. Of hoe jullie een nieuwe methodiek toepassen. Je kunt er zelfs voor kiezen om mee te doen aan onderzoek.

Hoe verbeter je een intakeproces? Zorgorganisatie Dichterbij ging daarvoor samen aan de slag met medewerkers, naasten en cliënten. Zij maakten daarbij gebruik van waarderend onderzoek. Hierbij vraag je mensen naar wat goed heeft gewerkt in het verleden. Dat werkt heel motiverend.

Als professional weet je hoe belangrijk de mening is van cliënten. Willen jullie een nieuwe begeleider aannemen? Kijk dan of je de sollicitatie samen met cliënten kunt doen. De zorgorganisatie SDW ontwikkelde daarvoor de toolkit Op zoek naar de ideale begeleider. Het bevat een stappenplan met uitleg, tips en hulpmiddelen.

Alliade (voorheen Talant) wil graag dat de organisatie het basisbegeleidingsmodel BRAVO! goed toepast. Daarbij werken ze heel goed samen met begeleiders. Onderzoeker Maaike Baron: 'We hebben drie teams laten kennismaken met BRAVO. We zien de begeleiders hierin als mede-onderzoekers. We vragen aan hen wat ze nodig hebben zodat BRAVO! ook echt onderdeel wordt in hun gesprekken met mensen met een beperking en hun naasten?' Bekijk het artikel Model BRAVO! wijst aan wat belangrijk is in de begeleiding.

In het artikel Participatief onderzoek: Echt voor en met de praktijk leggen twee onderzoekers uit wat het precies inhoudt. In participatief onderzoek werken onderzoekers nauw samen met mensen in de praktijk. Onderzoekers kunnen zo namelijk makkelijker kennismiddelen ontwikkelen. Kennismiddelen die echt bijdragen aan jouw werk.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan