Toon zoekbalkToon menu

Hygiëne

Veel aandacht voor hygiëne door corona: lees de tips

Sinds de coronatijd zien we meer aandacht voor hygiëne. Corona maakte duidelijk dat voorkomen van infecties erg belangrijk is. Natuurlijk ook bij het werken met mensen met een beperking. Vermoed je dat iemand ziek is? Kom dan snel in actie!
Bij het voorkomen van verspreiden van een virus is de signaalfunctie van de begeleider heel erg belangrijk. Als begeleider merk je vaak het eerst of een cliënt ziek is, of mogelijk iets besmettelijks heeft. Zonder die signaalfunctie is een virus razendsnel verspreid.

Je vermoedt dat iemand ziek is. Wat doe je dan als begeleider?

Reageer meteen, door bijvoorbeeld een schort aan te doen. Houd iemand apart van de andere bewoners, als dat mogelijk is. Kijk dan pas waar je mee te maken hebt. Je kunt in dit stadium beter te veel maatregelen nemen dan te weinig. Die maatregelen kun je altijd nog terugschroeven.

Rol van de organisatie

Vervolgens is het belangrijk dat je als begeleider weet hoe je verder moet handelen. Dat geldt voor zowel basismaatregelen als maatregelen in specifieke situaties. Dat kan heel goed in korte duidelijke werkinstructies, daar zijn geen hele lange protocollen voor nodig. Bijvoorbeeld: bij MRSA doe je dit, bij influenza zet je dat masker op. En daarna het nummer van de persoon die je moet bellen. Dat kan heel kort en overzichtelijk.

Schoonmaken

Een laatste tip: besteed veel aandacht aan schoonmaken. Wees je ervan bewust dat je werkt met mensen met een beperking die vaak dicht bij elkaar wonen. Jij hebt daar als begeleider vaak en intensief contact mee. Werk je met materialen die uitgewisseld worden? En wat kan in de omgeving van cliënten voor verspreiding zorgen?

Infectie voorkomen in jouw organisatie

  1. Breng in kaart hoe het met het voorkomen van infectie is geregeld op dit moment in je organisatie.
  2. Stel vast waar en wanneer de medewerkers extra maatregelen moeten nemen om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.

  3. Maak protocollen, maar liever nog korte werkinstructies.

  4. Geef de medewerkers instructie. Leg daarbij uit waarom dingen anders moeten.

  5. Leid contactpersonen op die op de werkvloer het voorkomen van infecties in de gaten houden. Werkt je organisatie met een deskundige infectiepreventie? Dan zijn zij tussenpersoon tussen de begeleiders en de deskundige infectiepreventie.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.