Naar hoofdinhoud Naar footer

Structuur binnen de organisatie

Het hygiënebeleid en infectiepreventiebeleid wil je in een organisatie goed borgen. Zodat je niet achter de ontwikkelingen aanloopt, maar juist voorop loopt!

Door het hygiëne- en infectiepreventiebeleid gestructureerd vorm te geven, geeft dit houvast voor de medewerkers in de organisatie. Iedereen kent diens verantwoordelijkheid en weet dan wat de afspraken zijn. Zo kan het beleid goed worden uitgevoerd.

Blijvend aandacht voor hygiëne

Eén manier om blijvende aandacht voor hygiëne en infectiepreventie te borgen, is via een infectiepreventiecommissie. Het thema kan ook bij een bestaande werkgroep worden belegd. Of misschien sluit een andere vorm beter aan bij jouw organisatie. Verschillende vormen zijn denkbaar, zolang je maar met elkaar vastlegt:

  • wat het doel en de positie van de werkgroep is;
  • wie er betrokken is in de werkgroep;
  • welke verantwoordelijkheden de werkgroep heeft;
  • welke vorm de werkgroep krijgt;
  • hoe jullie bij elkaar komen.

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om draagvlak te creëren. Begin met een goed gesprek met de raad van bestuur. Het helpt als zij de noodzaak voor een werkgroep op dit thema inzien en deze commissie steunen (financieel en inhoudelijk).

Tip 1: Probeer de hele organisatie te betrekken bij de groep die aan de slag gaat met hygiëne en infectiepreventie. Nodig van elke functie een vertegenwoordiger uit om onderdeel te zijn van de commissie of werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan een begeleider, een verpleegkundige, een beleidsadviseur, een infectiepreventiedeskundige en een arts.

Tip 2: Voor werkoverleggen: Benoem een voorzitter en een notulist, zodat overleggen gestructureerd verlopen. Werk met een agenda, zodat duidelijk is welke onderwerpen besproken worden.

Het regionaal zorgnetwerk Rezisto heeft een voorbeeld van een organisatiestructuur over infectiepreventiebeleid gemaakt. Klik hier om deze te lezen.

Hygiëne en gedrag

Hygiënisch werken kun je niet alleen. Daar heb je je collega's en teamleden voor nodig. Het vraagt vaak ook om een aanpassing van gedrag. Bijvoorbeeld het afdoen van sieraden of vaker handhygiëne toepassen. Deze verandering naar het gewenste gedrag is niet altijd makkelijk. Als het dan is gelukt, wil je ook graag dat iedereen het blijft volhouden.

Hoe spreek je iemand aan op diens gedrag? Geef je elkaar wel eens complimenten of feedback? De tools op dit kennisplein kunnen je helpen. Of kijk voor meer tools en tips op de website van de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.