Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

NAH-Surveillance Midden-Kennemerland

Afspraken in regio Midden-Kennemerland over een NAH-surveillancestructuur. De afspraken zijn samengevat:

 • Standaard controle 3 maanden na bezoek van patiënt met ‘licht hersenletsel’ aan het Rode Kruis Ziekenhuis.
 • Huisarts en patiënt ontvangen herinneringsbrief voor controleafspraak.
 • Patiënt krijgt verzoek afspraak te maken met huisarts.

Signaleringslijst

Controle vindt plaats via een signaleringslijst met korte handleiding, die de huisarts bij de herinneringsbrief ontvangt. Hiermee maakt de huisarts een inventarisatie van klachten/ problemen die mogelijk (nog) aanwezig zijn. 

Ondersteuning door NAH-consulent

Kan de huisarts het controlegesprek niet zelf voeren en de signaleringslijst niet afnemen, dan kan een NAH-consulent MEE Noord-West-Holland de signaleringslijst afnemen. NAH-consulenten zijn gespecialiseerd op het gebied van hersenletsel.

Onderwijsprotocol

Naast NAH Surveillance is er een specifiek traject gericht op scholen. Het ‘onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH’ waarbij werkwijzen op elkaar zijn afgestemd en waar mogelijk verweven. Ouders van schoolgaande kinderen ontvangen altijd een extra folder om op school aan de leerkracht te overhandigen.

Onderbouwing in de praktijk

Door structurele screening (surveillance) van personen at risk voor NAH-problematiek, uitgevoerd bij cliënten uit het RKZ, vindt betere en vroegere erkenning, herkenning en behandeling van mensen met NAH plaats. Zo stellen wij mensen in staat zelf problemen te signaleren, eigen regie te nemen als problemen ontstaan en preventief informatie te geven zodat erger wordt voorkomen.

Kenmerken

 • Type letsel:
  NAH breed
 • Good practice toegepast:
  In de keten. Signalering door de huisartsen in de eerste lijn, ondersteund door een medewerker uit de keten (NAH-consulent, in de keten vanuit MEE). De medewerker uit de keten werkt vanuit het ziekenhuis. Signalering van de betreffende patiënten gebeurt in het ziekenhuis.
 • Betrokken professionals:
  huisartsen, huisartsenvereniging Midden-Kennemerland,; consulenten NAH, MEE Noord-West-Holland; neurologen, RKZ; SEH-artsen, RKZ; patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
  NAH-loket, Heliomare; hersenletselteam NAH-Kennemerland; specialisten ouderengeneeskunde, ViVa! Zorggroep; specialisten ouderengeneeskunde, Zorgbalans; jeugdartsen, GGD Kennemerland
NAH-surveillance aanvulling, NHG standaarden (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.