Toon zoekbalkToon menu

Oproep: Wat zijn de behoeften van mensen met NAH, hun naasten en professionals? 23/04/2015

De ontwikkelaars van 'Hooi op je vork', een ondersteuningsmethodiek voor mensen met hersenletsel, willen graag de behoeften toetsen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten en professionals in situaties die (dreigen) vast te lopen en waar sprake is van handelingsverlegenheid.

Achtergrond 'Hooi op je vork'

Vijftien jaar geleden is het model ‘Hooi op je vork’ ontwikkeld samen met mensen met NAH, hun familie en professionals. Toen was er grote behoefte aan specifieke kennis en een op NAH gerichte werkwijze voor de persoon met NAH om ‘weer greep te krijgen op het leven’.

Personen met NAH kunnen met het model zichzelf leren begrijpen en hun toekomstperspectief opnieuw vormgeven. De familie en professionals gebruiken het om de persoon met NAH beter te begrijpen en goed te kunnen ondersteunen.

Gebruik model NAH

Op dit moment wordt 'Hooi op je vork' voornamelijk in de chronische fase gebruikt. Ondertussen is er veel meer kennis over NAH beschikbaar en is ook de zorg verbeterd. Wij vragen ons daarom af (a) in hoeverre er nog sprake is van vastgelopen situaties en handelingsverlegenheid bij betrokkenen (b) op welke wijze een methodiek zoals Hooi op je vork hierbij kan ondersteunen. 

Vragen zorg niet-aangeboren hersenletsel

Om te weten waar de behoeften nu liggen aan (mogelijke) ondersteuning in het leven met NAH, krijgen de ontwikkelaars van 'Hooi op je vork' graag je antwoord op de volgende vragen:

  1. Ken je mensen met NAH die dreigen vast te lopen of vastlopen? Zo ja, wat is de situatie, waar wonen zij?  Of: Wat zijn veelvoorkomende situaties?
  2. Wat zijn veelvoorkomende problemen?
  3. Hoe lang duren deze problemen meestal?
  4. Wat wordt er meestal aan gedaan?
  5. Wat is er tot nu toe al wel bereikt? Of: Wat wordt daarmee bereikt?
  6. Wat ontbreekt er in de begeleiding/behandeling?
  7. Wat is de wenselijke situatie? Wanneer zou men tevreden zijn?
  8. Welke aandachtspunten of aanbevelingen kan je geven?

Reacties graag per mail voor 1 mei naar info@hooiopjevork.nl of eventueel telefonisch via 06 364 551 46 (Patty van Belle).

Lees verder over NAH

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.