Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Niemand tussen Wal en Schip ontwikkelt zorgstandaard 22/11/2016

Er gaat veel aandacht, tijd en geld naar de acute fase in de behandeling van ernstig hersenletsel. Maar het vervolgtraject is slecht geregeld. Landelijke netwerk 'Niemand tussen Wal en Schip' wil hier verandering in brengen. Met gericht onderzoek en bundeling van de versnipperde zorg.

Niemand tussen wal en schip Dr. Henk Eilander en Dr. Jan Lavrijsen: twee bevlogen specialisten van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Zij zijn de drijvende kracht achter het landelijk expertisenetwerk  'Niemand tussen Wal en Schip'. Door kennis en krachten te bundelen willen zij de knelpunten aanpakken in de zorg voor mensen met ernstig hersenletsel. Op de website van het Reformatorisch Dagblad leggen zij uit wat zij gaan doen.

Landelijke zorgstandaard ontwikkelen

Onder regie van de Hersenstichting gaat de onderzoeksgroep van Niemand tussen Wal en Schip meewerken aan het beschrijven van de gewenste zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen in alle fasen van de behandeling. Op basis van die beschrijving kan vervolgens een landelijke zorgstandaard worden ontwikkeld.

Pleidooi voor eengedifferentieerd zorgaanbod

Eilander en Lavrijsen pleiten voor een gedifferentieerd zorgaanbod. Vroege Intensieve Neurorevalidatie, voor patiënten van alle leeftijden, zou moeten plaatsvinden in enkele landelijke specialistische centra, in de buurt van ziekenhuizen. De revalidatie en activering in de periode erna kan gerealiseerd worden in een aantal subregionale instellingen, die hiervoor een gespecialiseerde afdeling hebben. De langdurige zorg dient bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de familie van de patiënt te worden gerealiseerd, in een instelling met een concentratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Diverse onderzoeken

Onder de paraplu van Niemand tussen Wal en Schip worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Eilander: 'Een eerste vereiste voor goede zorg is adequate diagnostiek. Bij mensen met het niet-responsief waaksyndroom wordt geen pijnbeleving verondersteld. Bij mensen met een laagbewuste toestand wel, om maar iets te noemen. Ook de prognose is verschillend.

Herstel van bewustzijn

Herstel van bewustzijn kan zich over een reeks van jaren voortzetten, ook als er sprake is van geen enkele behandeling. 'Daar zijn verschillende voorbeelden van,' zegt Eilander. 'Maar gerichte therapie geeft een sneller herstel en brengt mensen op een hoger niveau. Zolang er sprake is van vooruitgang, moet je die blijven aanbieden. Ook andere behandelingen van ernstig zieke mensen staken we niet zomaar.'

Lees het volledige interview met Eilander en Lavrijsen op www.rd.nl

Lees verder