Toon zoekbalkToon menu

Palliatieve zorg

PALLI: markeert de palliatieve fase voor mensen met een verstandelijke beperking

PALLI is een vragenlijst die begeleiders houvast geeft om te bepalen of en in welke mate cliënten met verstandelijke beperkingen achteruitgaan in hun gezondheid. Cliënten die achteruit gaan en ook een beperkte levensverachting hebben, kan palliatieve zorg passend zijn. Dan is ondersteuning gericht op comfort en kwaliteit van bestaan.

palli-vragenlijst-oud-gelukkig

Met elektronisch instrument PALLI bepaal je op basis van 39 vragen of een cliënt een verminderde levensverwachting heeft. Hiermee kan de PALLI helpen om de palliatieve zorgfase te markeren. Wat is daarbij belangrijk? 

  1. Implementeer de PALLI in een protocol, waarin kwetsbare cliënten geïdentificeerd worden.
  2. Houd na het afnemen van de PALLI een cliëntbespreking waarin op basis van de uitkomsten besloten wordt tot start van de palliatieve zorgfase of niet. Stichting Prisma heeft een protocol gemaakt, dat nu nog uitgeprobeerd wordt.

De vragen van de PALLI gaan over veranderingen in kenmerkend gedrag, lichamelijke en psychische klachten, functioneren en uitingen van de cliënt. De vragen kunnen met ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet ik niet’ beantwoord worden.

Uit driejarig onderzoek blijkt dat de PALLI gerelateerd is aan symptoomlast, ADL-afhankelijkheid en overlijden. Begeleiders en artsen gaven aan dat ze PALLI een relevant en duidelijk hulpmiddel vinden dat in ongeveer 10 minuten ingevuld kan worden.

Effect PALLI

Het belangrijkste effect van de PALLI is bewustwording van en inzicht in de achteruitgang in gezondheid van de cliënt en een moment van reflectie of de geboden zorg nog aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënt. Met deze resultaten is duidelijk geworden dat de PALLI een bruikbaar hulpmiddel is voor de praktijk.

Download PALLI

De PALLI is bedoeld en getest als elektronisch in te vullen instrument.


Casus

Mevrouw de Graaf is ernstig ziek. Het team verwachtte dat zij al enkele weken eerder zou overlijden, maar zij leeft nog steeds. Hoe krijgen we inzicht in het ziekteproces van cliënten en hoe kunnen we palliatieve fasen goed begeleiden?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:
Onderzoek naar PALLI is gaande. Eerste resultaten tonen aan dat PALLI bruikbaar is. Bron:

Meer lezen over PALLI

Andere instrumenten voor palliatieve zorg


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.