Toon zoekbalkToon menu

De geleerde lessen van twee jaar Innovatie-impuls

“Met technologie kunnen we persoonsgerichte zorg waarmaken.” Dat is de conclusie van Rian van de Schoot, directeur cluster Leren, Innoveren en Onderzoeken bij Vilans. “De manier waarop we technologie inzetten vraagt wel speciale aandacht. Hoe nemen we cliënten en naasten mee? Hoe zorgen we dat technologie de zorg ondersteunt?”. Rian vertelt over de geleerde lessen van twee jaar Innovatie-impuls.

eindrapportageFoto robot Tessa door Academy Het Dorp

Het verschil maken met technologie

Innovatie-impuls is onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Twee jaar lang hebben 26 organisaties gewerkt aan de invoering van technologie, zoals slaapmonitoring, oproep- en alarmsystemen en mobiele apps. Vilans en Academy Het Dorp hielpen de organisaties daarbij. “Doel van Innovatie-impuls is in het leven van de mensen verschil te maken en te kijken wat technologie daarbij kan doen”, vertelt Rian. “Dat betekent een andere manier van kijken naar zorg, een andere manier van werken, andere gesprekken met cliënten en naasten. De vraag van de cliënt is steeds het uitgangspunt.”

“De vraag van de cliënt is steeds het uitgangspunt.”

Samen met Academy het Dorp heeft Vilans drie dingen bij elkaar gebracht: innovatie, onderzoek en kennisdeling. “We hebben met de organisaties gekeken welke vraag van welke cliëntgroep ze willen beantwoorden en wat daarvoor nodig is. Verder hebben we onderzocht of de technologie ook echt helpt. Ook zorgden we voor kennisdeling via leernetwerken. Zo kon het hele werkveld van de vernieuwing leren.”

Geleerde lessenrian

Intussen zijn er veel lessen geleerd. “De belangrijkste les is wel: geen succes zonder de cliënt. Organisaties hebben geleerd hoe ze goed in gesprek gaan met cliënten en naasten over wat hen kan helpen. Er is een nieuwe dialoog op gang gebracht. Deze nieuwe dialoog is beschreven in een kennisproduct dat iedereen kan lezen via het Kennisplein.”

Een andere les is dat de voorwaarden op orde moeten zijn voor invoering van technologie. “De organisatie moet zorgen dat iedereen met de techniek kan en wil werken. Je moet je medewerkers voorbereiden op de invoering, anders komt die niet goed op gang. Technologie kan ook veel informatie geven. Als je daar iets van wilt leren, moet je ook de IT-afdeling inschakelen.”

Lekker koken met een app

Uiteindelijk moet technologie vanzelfsprekend worden in de gehandicaptensector, vindt Rian. “En dat geldt niet alleen voor mensen op woonlocaties, maar ook voor mensen thuis. Hoe gaan mensen in het gewone leven zo vroeg mogelijk technologie gebruiken? Daar gaat het om. Neem de Ikkook-app. Daarmee kunnen mensen zelf iets lekkers koken. Het geeft veel voldoening als iemand tegen je zegt: Wat heb je lekker gekookt. Het gaat om eigenwaarde, zelfredzaamheid en zelfregie.”

De Innovatie-impuls is dan ook heel belangrijk voor persoonsgerichte zorg. Daarom staat het project weer op de Toekomstagenda van het ministerie van VWS. “We willen zorgen dat organisaties vaker technologie inzetten. Verder willen we onderzoeken wat technologie doet in de zorg. Wat draagt het precies bij? En we willen leren van de informatie die de technologie oplevert, zoals bijvoorbeeld van robots. Zo kunnen we steeds betere zorg en ondersteuning bieden.”

“We willen leren van de informatie die de technologie oplevert.”

Met technologie omgaan

Belangrijk daarbij is dat professionals met de technologie leren omgaan, op de opleidingen en in het werk. “We zien dat technologie kan helpen in het leven van de cliënt. Dat geeft de professional ook werkplezier. Technologie neemt niet het werk over, maar voegt iets toe. In de toekomst moet technologie dan ook vanzelfsprekend zijn. Niet als doel, maar als middel om persoonsgerichte zorg waar te maken.”

Wil je alle geleerde lessen van Innovatie-impuls lezen?

Bekijk hier de voortgangsrapportage

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.