Naar hoofdinhoud

Hulpmiddelen hygiënisch werken

Hygiënisch werken is belangrijk om infecties te voorkomen. Het is extra belangrijk als je te maken hebt met kwetsbare mensen, dus ook in de gehandicaptenzorg. Virussen, bacteriën en schimmels waar jij nauwelijks hinder van ondervindt, kunnen voor kwetsbare mensen ernstige gevolgen hebben. Hygiënisch werken en infectiepreventie is ook belangrijk voor het voorkomen van antibiotcaresistentie op de lange termijn. Een infectie die nu gemakkelijk te bestrijden is, kan dan tot ernstige ziekte leiden.

Een goede persoonlijke hygiëne, handhygiëne en hygiënisch werken helpt de verspreiding van (resistente) hygiene-infectiepreventie-gehandicaptenzorgbacteriën voorkomen. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk gaat het vaak anders. Je hebt het druk, denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Om dat te verbeteren zijn er in samenwerking met professionals uit de gehandicaptenzorg diverse tools, video’s en kennisproducten ontwikkeld. Maak hier gebruik van en zet hygiënisch werken op de agenda.