Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg van huisarts en arts VG goed geregeld

Gepubliceerd op: 21-09-2022

Laatst bijgewerkt op: 21-09-2022

Jij wilt de beste medische zorg voor jouw cliënt. Wat kunnen de arts VG, de huisarts en de verpleegkundig specialist voor jou betekenen? Leer van deze mooie voorbeelden over vernieuwende samenwerking voor medische zorg.

Iedereen in Nederland moet 24 uur per dag terecht kunnen bij een arts. Toch zijn er signalen dat dat niet altijd lukt voor mensen met een beperking:

  • De toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk;
  • Er is een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (artsen VG).

Schaarse deskundigheid

Het is belangrijk dat wij dit nu beter regelen. Er begint meer vraag naar medische zorg te komen omdat mensen met een verstandelijke beperking ouder worden, waardoor ook zij te maken krijgen met ouderdomsklachten en dementie. Hoe kunnen we de schaarse deskundigheid van huisartsen en artsen VG op de juiste plek inzetten en eerlijk verdelen?

Het tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG) maakt het borgen van medische zorg steeds lastiger. Twee beleidsadviseurs van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gingen in gesprek met zorgorganiatie Buro Lima over wat in de toekomst beter kan.

Goede voorbeelden

Vilans verzamelde in opdracht van het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden. 9 portretten laten je manieren zien waarop je de organisatie van huisartsenzorg en de samenwerking met artsen VG kunt inrichten. Bekijk wat jij als zorgaanbieder kunt doen om medische zorg voor cliënten te regelen.