Naar hoofdinhoud

Kennisbundel Niet-aangeboren hersenletsel

Gepubliceerd op: 15-10-2020

Werk jij met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of wil je gaan werken met deze doelgroep? Gebruik de kennisbundel NAH als je meer wilt weten over NAH en de breuk in de levenslijn, verlies en rouw bij NAH, complex gedrag bij NAH, de effecten van NAH op de verschillende levensdomeinen en/of methodieken om mensen met NAH te ondersteunen.

De kennisbundel is vooral geschreven als keuzemodule voor het mbo, het hbo en bij- en nascholing van professionals. Het is een handig naslagwerk. Een bundel in compacte vorm dat een overzicht geeft van kennis die je in het begeleiden en ondersteunen van mensen met NAH kan gebruiken.  

Oorzaken en gevolgen NAH

In de bundel worden oorzaken en gevolgen van NAH voor mensen met NAH en naasten beschreven. Wanneer je meer wilt weten over NAH en de breuk in de levenslijn, verlies en rouw bij NAH, complex gedrag bij NAH, de effecten van NAH op de verschillende levensdomeinen en/of methodieken om mensen met NAH te ondersteunen, geeft de bundel praktisch bruikbare informatie. In de bundel zijn verschillende linken opgenomen naar video's van en over mensen met NAH en naasten. En via linken kun je je p ieder gewenst onderwerp verder verdiepen n kennis over, ervaringen van, methodieken en hulpmiddelen voor ondersteuning en begeleiding van mensen met NAH en naasten. 

Ga naar de kennisbundel NAH (pdf)

Casus NAH cliënt 

Je werkt of wilt gaan werken met mensen met NAH. Nu is er geen NAH hetzelfde. En leven met NAH betekent voor degene die het treft dat veel, zo niet alles veranderd. Bijvoorbeeld voor Rob. Op het eerste gezicht zie je niets bijzonders en veel mensen hebben dan ook niets door. Toch ondervindt Rob dagelijks de gevolgen van NAH. n dat geldt ook voor zijn gezin. En die gevolgen kunnen zich op allerlei manieren en in allerlei situaties voordoen. Rob maakt gebruik van professionele ondersteuning die zicht heeft op de veelheid aan gevolgen die NH kan hebben in het leven met NAH. Hoe kun je als begeleider de kennis die je hiervoor nodig hebt je (meer) eigen maken? ​ ​

Onderbouwing bruikbaarheid

Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek. 

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.  

Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten. 


Beoordeling:

De Kennisbundel Niet-aangeboren hersenletsel is samengesteld op basis van een bundeling van diverse soorten kennis en ervaringen. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande literatuur en een expertgroep, bestaande uit docenten uit het MBO en HBO, deskundigen uit de zorg en ondersteuning aan mensen met NAH, mensen met NAH en naasten en kennisinstituten.  

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands

Pagina's

1