Toon zoekbalkToon menu

Dagstructuur

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen met een verstandelijke beperking kunnen om diverse redenen behoefte hebben aan een goede dagstructuur. Overzicht en een goede balans op de dag helpen onnodige prikkels te verminderen en het gevoel van eigen regie te vergroten.

Praktijkverhalen

Interview met cliënten en begeleiders over de inzet van Mijn Eigen Plan

‘Ik wil graag meer structuur in mijn dag.’ Dat is een veel gehoorde wens. Daarom is Middin op Locatie Nesselande gestart met aanbieden van Mijn Eigen Plan (MEP) als individuele app bij een kleine groep cliënten. Zodat zij meer structuur in hun dag kunnen ervaren.  

Lees hier het interview van Middin

Eigenwijsheid van Esdégé-Reigersdaal past prima bij Innovatie-impuls

Kan zorgtechnologie cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) helpen in het versterken van hun eigen regie?
Lees verder

'Betrek cliënten en verwanten bij de keuze voor technologie’

‘We vergeten soms om te kijken of technologie wel goed aansluit bij de wens van de cliënt.’
Lees verder

Eigen regie met technologie

Middin is een van de aanbieders in de gehandicaptenzorg die werk maakt van de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven.
Lees verder

Zelfstandigheid bij Middin

Een cliënt aan het woord: "Wat zou het fijn zijn als er iets is waarmee ik zelf dingen van de grond kan oprapen en niet afhankelijk hoef te zijn van de begeleiders."
Lees verder

Het betrekken van cliënten, naasten en zorgprofessionals is belangrijk

Lees verder

De inzet van technologie op basis van vraagstukken

Het hebben van overzicht en planning is niet vanzelfsprekend bij mensen met een NAH en verstandelijke beperking. Cliënten stellen begeleiding vaak de vraag over hoe zij de tijd moeten doorbrengen en wat daarin het goede is om te doen. Binnen het thema dagstructuur bekijken we hoe de inzet van technologie hierbij kan helpen. Zes organisaties gaan aan de slag. Hun vraagstukken zijn in te delen in twee categorieën:

  1. Dagplanning: het overzichtelijk maken van de dagplanning van de cliënt. Denk aan inzicht in de tijden voor het opstaan, activiteiten of voor maaltijden. Ook kun je denken aan inzicht in welke begeleiding er op de groep is gedurende de dag. 
  2. Daginvulling: cliënten vinden het soms ingewikkeld om vrije tijd zelf in te vullen. Binnen de Innovatie-impuls bekijken we in co-creatie hoe een passende daginvulling eruit ziet, waarbij de ondersteuningsvragen van de cliënten leidend zijn. Gezamenlijk kijken we naar technologieën die gericht zijn op het aanbieden van een activiteit, om bijvoorbeeld tot rust te komen of om in beweging te komen.   

Dagstructuur bevordert welbevinden 

"Fijn dat ik het niet steeds aan de begeleiding hoef te vragen, maar het zelf kan ontdekken. Dan voel ik me zelfstandiger en minder afhankelijk"

Als de dagstructuur onduidelijk is, ontstaat er bij cliënten onzekerheid. Dit is terug te zien in het vaak vragen aan begeleiding en familie of vrijwilligers wat ze wanneer gaan doen.

Een duidelijke dagstructuur helpt ieder persoon bij het vergroten van het welbevinden. Het zorgt voor duidelijkheid, overzicht en rust. De zelfredzaamheid wordt bijvoorbeeld verbeterd, wanneer een client op een digitaal planbord kan zien welke begeleiding aanwezig is bij de dag- en slaapdiensten. Zo kan de cliënt zelf kiezen met welke begeleider hij of zij iets wil bespreken.

Een trots gevoel 

Een goede inzet van technologie helpt cliënten te groeien. Ze begrijpen ze beter wat er gaat gebeuren op een dag en kunnen daardoor van alles zelf regelen. Het trotse gevoel van zelf iets kunnen doen, helpt cliënten vervolgens weer om verdere stappen te zetten. Dit is niet alleen winst voor de cliënt, maar ook voor medewerkers en familie.

Expert Arno Prinsen

'Er bestaan drie redenen waarom de inzet van technologie belangrijk is.'
Lees het expertverhaal

Opschalen en borgen van technologie 

De deelnemers aan de Innovatie-impuls bekijken met hun vraagstelling vanuit de cliënten, welke bestaande technologieën een oplossing kunnen bieden. Denk hierbij aan innovaties die gericht zijn op het aanbrengen van overzicht, zoals een digitaal planbord of herinneringen via apps of robots.

Na de keuze bekijken deelnemers gezamenlijk met cliënten, naasten en medewerkers hoe de technologie wordt geïmplementeerd. Daarbij kijken ze niet alleen naar de technologie, ook de kennis en kunde in het bieden van een dagstructuur wordt meegenomen. Met uiteindelijk het doel dat het gebruik maken van zorgtechnologie een vanzelfsprekend onderdeel wordt in het leven van de cliënten, begeleiders en naasten. Niet anders dat wij tegenwoordig allemaal de stofzuiger pakken, in plaats van een bezem.  

Deelnemers

Amsta  Esdégé-Reigersdaal
Leekerweidegroep 2 Middin

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.