Toon zoekbalkToon menu

Profila Zorg wil de sociale contacten van haar cliënten verstevigen

Profila Zorg neemt deel aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven. ‘We willen onze cliënten meer mogelijkheden bieden om hun sociale contacten te benutten.’
‘Mensen met meer sociale contacten zijn gelukkiger.’ Met die woorden vat bestuurder Peter van Wijk van Profila Zorg kernachtig samen waarom hij het thema sociale contacten binnen de Innovatie-impuls zo belangrijk vindt voor zijn cliënten. Die cliënten zijn divers: kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. ‘Het zijn allemaal mensen die een relatief klein sociaal netwerk hebben en voor wie het door een cognitieve of lichamelijke beperking moeilijk is om dit te onderhouden’, zegt Peter.
Bartho met familie Fred, de 71-jarige broer van Bartho Braat, is zo iemand. ‘Mijn broer is geboren met een verstandelijke beperking’, vertelt Bartho, ‘hij heeft het verstandelijk vermogen van iemand van drie jaar en hij is rolstoelafhankelijk. Hij vindt het fijn om op de groep te zijn en heeft daar zeker ook contact met anderen. Maar het is toch wel een aantal uren van de dag een beetje ieder voor zich. Ondanks de dagbesteding zijn er toch altijd nog periodes waarop hij op zichzelf is aangewezen. En dan kan hij wel eenzaamheid ervaren. Dat vind ik triest om te zien.'

Contact met medebewoners

Onderzoek onder de cliënten leidde tot een duidelijke conclusie, stelt Stephan Govers: ‘Onze cliënten willen meer sociale activiteiten met hun medebewoners, zodat ze zich minder eenzaam voelen.’ Stephan is teammanager van de locatie Keyenburg. 'Iets wat een verstandelijke beperking heel moeilijk kan maken', vult Peter aan. ‘Bij de mensen aan wie wij 24-uurs zorg leveren is een heel verhaal voorafgegaan aan hoe het tot die situatie is gekomen’, vertelt hij.

‘Een verhaal van ouders die voor ze gezorgd hebben voordat ze uiteindelijk tot de beslissing kwamen dat dit de beste optie was. Ook daarna zie je dat verwanten heel trouw blijven in langskomen en het contact in stand laten blijven, maar dan nog is het kringetje klein. Eén broer of een vader is geen rijk sociaal leven. En je ziet hoe onze cliënten daaronder kunnen lijden: ze trekken zich terug, voelen zich eenzaam of depressief. Een situatie die ook tot somatische klachten en medicatiegebruik leidt. Een optelsom.’

Aansluiting zoeken

De wens van iedereen die bij Profila Zorg werkt, is deze mensen prikkels geven om zich te ontwikkelen of aangesloten te blijven op hun sociale omgeving. ‘Dat maakt de Innovatie-impuls zo inspirerend’, zegt Stephan. ‘Je ontmoet er collega’s uit andere organisaties die met dezelfde vragen zitten.’ Peter vult aan: ‘Eigenlijk is het heel simpel: het gaat om de vraag of en hoe je technologie kunt inzetten om de cliënt in de directe zorg mogelijkheden te bieden om zijn sociale contacten te verstevigen. Daarom hebben we die mogelijke inzet van zorgtechnologie heel nadrukkelijk gekoppeld aan verbetering van het welbevinden van onze cliënten. Het gaat om de vraag hoe technologie kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven.’

Een onderwerp waarmee Profila Zorg al heel lang bezig is, zegt Bartho: ‘In de drie jaar dat ik nu in de cliëntenraad zit, staat het voortdurend op de agenda. Een mooi voorbeeld vind ik mentoring via internet. Dat biedt cliënten een mogelijkheid om zelfstandig tot communicatie met anderen te komen. Mijn broer houdt van motoren. Als hij dit kan delen door via een beeldverbinding met andere bewoners een motor te laten zien, kunnen anderen daarop reageren. En dan versterkt het onderling contact. Dat zou in de lege uren heel animerend kunnen zijn.’

Beginnen bij de cliënten

Client en verzorger lachen samenHoe belangrijk het is dat de technologie echt aansluit op de wensen van de bewoners, merkte Profila Zorg direct toen het de aanbieder van een zorgrobot uitnodigde voor een demonstratie. Zorgontwikkelaar Joël Bax vertelt: ‘De cliënten willen graag meedenken en we zien hoe belangrijk dat is. Vanuit strategisch perspectief gedacht heel interessant om zo’n robot in te zetten voor communicatie met cliënten, maar onze cliënten vonden het een kaal apparaat. Het zou wel een wat leukere uitstraling kunnen hebben vonden ze. Dat is heel leerzaam en daar luisteren we dan ook goed naar, want de vraag hoe zorgtechnologie voor de cliënt ondersteunend kan zijn is voor ons leidend. Het heeft geen zin het top down op te leggen. We betrekken iedereen bij de discussie: cliënten, naasten en medewerkers. Alleen dan ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap.’

Peter kan zich hier volledig in vinden. ‘Het begint bij de vraag: waar heb je behoefte aan’, zegt hij. ‘Deels kunnen naasten ons hier bij helpen, maar zeker ook de cliënten zelf. Lukt dat niet met woorden, dan kan het haptisch, door signalen op te pikken of door pictogrammen te gebruiken. Je bent geneigd te denken: dit kan technologie, dus laten we dat uitproberen. Maar in die valkuil moet je dus juist niet trappen. Als je niet vanuit de inhoud begint, loop je het risico de technologie leidend te laten zijn en mijn ervaring is dat zo’n project dan verkeerd afloopt. We staan pas aan het begin: bij één groep cliënten op Keyenburg, één van onze 38 locaties. Een heel leerzaam proces.’

Over Profila Zorggroep

Profila Zorggroep is een landelijke zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen. Profila biedt diverse vormen van zorg aan: ambulante ondersteuning, woonzorg, (dag)behandeling en werk. Dit doen ze in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. De medewerkers delen een passie: vanuit een christelijke identiteit bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van kwetsbare mensen in de samenleving. De Profila Zorggroep bundelt de krachten van Profila Zorg, EBC-Zorg en Grip op je leven.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.