Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Psychofarmaca: 'Zonder diagnose is het 'mis'handeling'

Severinus is een van de eerste organisaties in de verstandelijk gehandicaptensector die deelneemt aan het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca’. Dit programma van Vilans en het Centrum voor Verstandelijke Beperking richt zich op bewust omgaan en afbouwen van psychofarmaca.

Psychofarmaca gehandicaptenzorg

BOPZ-arts Ed Klapwijk is al jaren actief op het thema. Nu bij Severinus, hiervoor 's Heeren Loo en Zuidwester. Eerder was hij ook 12 jaar bij de inspectie werkzaam. In dit interview vertelt hij waarom het systematisch afbouwen van psychofarmaca voor hem zo belangrijk is.

'Programma helpt bij systematische afbouw psychofarmaca'

'Bij ’s Heeren Loo in Monster heb ik meegedaan aan het onderzoek van Gerda de Kuijper over antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en ik wilde zeker vervolg geven aan het op een systematische manier afbouwen van psychofarmaca. Toen ik bij Severinus aan de slag ging, keek ik of de collega artsen hier ook voor te porren waren. Mijn collega artsen en ook gedragswetenschappers zijn het er allemaal over eens: afbouwen van psychofarmaca moet gebeuren. Het interventie-programma uit ‘Beter af met minder?’ helpt hierbij. Het is een systematische aanpak en leerinterventie om op de juiste manier aan de slag te gaan.'

‘Je bent bezig met kwaliteitsverbeteringen van de directe zorg’

'Het afbouwen van psychofarmaca is geen op zichzelf staand thema. Je moet het zien in het brede kader van het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Afbouw van psychofarmaca heeft alles te maken met kwaliteit van zorg. Als je psychofarmaca toepast, moet je net als bij andere vrijheidsbeperkende maatregelen goed nadenken over de risico’s en hoe je die op andere manieren kunt afwenden.'

‘Zonder diagnose is het ‘mis’ handeling’

‘We hebben nu veel meer ervaring met en kennis over gedragsstoornissen. Er zijn tientallen behandelingsinterventies en begeleidingsmethodieken ontwikkeld die helpen. Maar we weten nog steeds weinig van de werking van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is een soort black-box, je geeft een pil, maar je weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee in het brein aanricht. Goed beschouwd is het geven van psychofarmaca zonder diagnose ‘mis’ handeling, dus een onjuiste (be)handeling. Dat moeten we als dokter niet willen.’

‘Je kunt het niet maken om hier niet met elkaar mee aan de slag te gaan’

‘Het onderzoek van Gerda de Kuijper is voor mij een belangrijke reden om deel te nemen aan het programma. Je kunt na een aantal jaren zien wat de resultaten zijn. De successen, de alternatieven, de kwaliteit van leven. Het maakt mij niet uit hoe je er als organisatie mee aan de slag gaat, of dat je dat binnen dit programma doet of zelfstandig aanpakt. Je moet er met elkaar mee aan de gang. Je kunt het niet maken om hier pas over een paar jaar mee te beginnen.’ 

Lees het volledige interview op de website van Vilans

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.