Naar hoofdinhoud Naar footer

LVB en forensische zorg

Zo'n 35% van de mensen in de strafrechtketen heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is ruim twee keer zoveel als in de algemene bevolking.Met de juiste behandeling en begeleiding wordt de kans op herhaling van strafbaar gedragkleiner.

Er zijn inmiddels allerlei tools en kennisproducten die je als begeleider van mensen met een LVB en een forensische achtergrond kunt gebruiken. Het Kennisplein Gehandicaptensector en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie zetten een selectie voor je op een rij.

LVB herkennen

Goede forensische zorg begint met het herkennen van een verstandelijke beperking. Als blijkt dat iemand een beperking heeft, moet er naast behandeling ook begeleiding worden geboden. Dat herkennen kan bijvoorbeeld met behulp van de handreiking LVBeeld.

Risico's terugvallen strafbaar gedrag

YouTube video thumbnail

Om in kaart te brengen wat de risico's zijn op het gebied van (terugvallen in) strafbaar gedrag van een cliënt kun je de handreiking Risicofactoren en functioneringsniveau LVB gebruiken. Deze handreiking gebruikt twee instrumenten, de SEO-R² en de AVVB, die de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart brengen en laten zien in hoeverre deze zich kan aanpassen aan nieuwe situaties.

Verhalen van daders

Het is belangrijk om inzicht te hebben in wat er speelt bij LVB-cliënten om te zien waardoor ze in aanraking komen met justitie. Deze verhalen helpen bij het begrijpen van de ontwikkeling van hun criminele gedrag: