Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

LVB en forensische zorg

Zo'n 35% van de mensen in de strafrechtketen heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is ruim twee keer zoveel als in de algemene bevolking. Met de juiste behandeling en begeleiding wordt de kans op herhaling van strafbaar gedrag kleiner.

Er zijn inmiddels allerlei tools en kennisproducten die je als begeleider van mensen met een LVB en een forensische achtergrond kunt gebruiken. Het Kennisplein Gehandicaptensector en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie zetten een selectie voor je op een rij.

LVB herkennen

Goede forensische zorg begint met het herkennen van een verstandelijke beperking. Als blijkt dat iemand een beperking heeft, moet er naast behandeling ook begeleiding worden geboden. Dat herkennen kan bijvoorbeeld met behulp van de handreiking LVBeeld.

Risico's terugvallen strafbaar gedrag

https://www.youtube.com/watch?v=nBZMZ7hdkfc

Om in kaart te brengen wat de risico's zijn op het gebied van (terugvallen in) strafbaar gedrag van een cliënt kun je de handreiking Risicofactoren en functioneringsniveau LVB gebruiken. Deze handreiking gebruikt twee instrumenten, de SEO-R² en de AVVB, die de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart brengen en laten zien in hoeverre deze zich kan aanpassen aan nieuwe situaties.

Kennisproducten LVB en forensische zorg

Pas op de grens

De behandelinterventie ‘Pas op de grens’ wil seksueel grensoverschrijdend gedrag stoppen en de kans op herhaling in de toekomst verminderen.
Lees meer over de interventie

Forensische (F)ACT

(F)ACT biedt zorg aan mensen met ernstige psychiatrische stoornissen die met het strafrecht in aanraking zijn geweest of dreigen te komen.
Lees meer over (F)ACT

Woord & Beeldverhaal

Met Woord & Beeldverhaal vertellen jongeren met een licht verstandelijke beperking hun verhaal via beelden. De methode helpt professionals binnen de jeugdstrafrechtketen om met de jongeren in contact te komen. 
Ga naar Woord & Beeldverhaal

Forensische Leerlijn

De Forensische Leerlijn is een online leeromgeving die speciaal is gemaakt voor het forensische werkveld.
Lees meer over de Leerlijn

Infosheets vernieuwd

De infosheets zijn vernieuwd. Krijg meer zicht op jongeren met een LVB en jeugdcriminaliteit dankzij deze praktische informatie.
Ga naar de vernieuwde infosheets

Grip op Agressie

Grip op Agressie (GoA) wil ernstig agressief gedrag bij cliënten met een LVB verminderen en voorkomen.
Lees meer over GoA

Ervarings- deskundigheid forensische psychiatrie

Ervaringsdeskundigheid is steeds belangrijker bij de behandeling van forensisch psychiatrische cliënten. Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in? 
Lees meer

Helpers en Helden

Programma Helpers en Helden is de Schema Focused Therapy die geschikt is gemaakt voor cliënten met een LVB en een forensische achtergrond.
Lees meer over Helpers en Helden

Psycho-educatie: ‘Weet wat je kan’

‘Weet wat je kan’ is een methode om in gesprek te gaan over de rol van een beperking in het leven van de cliënt. De insteek is positief en oplossingsgericht.
Ga naar ‘Weet wat je kan’

Just Talk2Me

Een gebruiskvriendelijke app om het gesprek aan te gaan met de cliënt over strafrecht.
Meer over de App

Verhalen van daders

Het is belangrijk om inzicht te hebben in wat er speelt bij LVB-cliënten om te zien waardoor ze in aanraking komen met justitie. Deze verhalen helpen bij het begrijpen van de ontwikkeling van hun criminele gedrag:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.