Toon zoekbalkToon menu

Deel je vakkennis over de gehandicaptenzorg 06/07/2016

In de gehandicaptenzorg wordt gewerkt op basis van beroepscompetentieprofielen. Hierin is aangegeven wat de taken, kernopgaven en competenties zijn voor het werken in de gehandicaptenzorg. Eenvoudiger gezegd staat in de competentieprofielen wat je als beroepskracht in de gehandicaptenzorg moet kennen, kunnen en weten om je vak goed uit te oefenen.

'Kwalificatiedossiers’

Voor het MBO is dit uitgewerkt in ‘kwalificatiedossiers’. Daarin is ook de noodzakelijke vakkennis beschreven. Voor de profieldelen gehandicaptenzorg en basisdelen van de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorgende IG en MBO Verpleegkunde is dit gebaseerd op het kader kritische vakkennis gehandicaptenzorg.

Vilans en VGN werken in overleg met de MBO-raad aan een servicedocument dat onderwijs en werkveld moet helpen bij het overleg over de actuele kennis die in de beroepspraktijk nodig is.

BOK

De MBO raad heeft nu het initiatief genomen deze kennisbasis (body of knowledge, BOK) voor alle sectoren binnen zorg en welzijn en sport op dezelfde wijze op te bouwen en het veld de mogelijkheid te bieden om de kennis te actualiseren. Via de website Bokkennisbasis kan iedereen een bijdrage leveren aan deze kennisbasis. Voor 2016 gaat dit nog over een eerste werkversie.

Meer lezen over de Body of Knowledge