Naar hoofdinhoud Naar footer

Het Support Team (STeam)

Gepubliceerd op: 09-08-2022

De focus van de Hartekamp Groep verschuift meer naar zorg bieden aan cliënten met complexe zorgvragen. Reden voor hen om aan de slag te gaan met een intern Support Team. Daarmee kunnen mogelijke crisissituaties voorkomen worden. En het geeft meer werkplezier en een groter gevoel van veiligheid. ‘Cliënten zien we tot rust komen en lachen weer.’ Wat houdt deze aanpak in? En hoe heeft die geholpen bij vernieuwende persoonsgerichte zorg?

Als onderdeel van de portefeuille Complexe Zorg heeft de Hartekamp Groep intern een Support Team (STeam) opgestart om collega’s, cliënten en de organisatie te ondersteunen in lastige situaties. ‘We merkten dat er vaak pas hulp gevraagd werd als de situatie al zo onhoudbaar was, dat externe hulp nodig was. En/of dat een cliënt tijdelijk naar de crisis- en observatie-unit werd overgeplaatst. Die situaties leiden tot een onveilig gevoel en soms ook tot ziekteverzuim van medewerkers.

Casus

Jan gedraagt zich de laatste tijd anders en wordt snel boos op zijn medebewoners. Begeleider Fatima denkt dat Jan zich mogelijk verveeld en dat hij daarom een korter lontje heeft. Haar collega vindt van niet en denkt dat Jan juist meer rust nodig heeft. Het gedrag van Jan wordt regelmatig in het team besproken, toch verandert er niets. Ondertussen lopen de spanningen in het weekend verder op, zowel tussen de bewoners als onderling in het team.  

Hoe werkt het?

De Hartekamp Groep kiest voor STeam om lastige situaties te voorkomen. Als je als begeleider vaker met cliënten met complexe zorgvragen te maken krijgt, betekent dit iets voor je werk. De praatplaat beschrijft de werkwijze van het Support Team en hoe die werkwijze bijdraagt aan meer werkplezier en een groter gevoel van veiligheid. Het team werkt volgens een aantal vaste stappen: 

  1. aanvraag/intake
  2. observatieperiode
  3. startgesprek
  4. aan de slag
  5. evaluatie

Download de Praatplaat (pdf) en de STeam aanpak bij Downloads onderaan deze pagina.

Ervaringen

Het Support Team heeft inmiddels verschillende teams ondersteunt. Zo is er een bewoner die al 20 jaar, elke 2 jaar verhuist naar een andere locatie. Door de jaren heen was er een bepaalde beeldvorming ontstaan. Door de betrokkenheid van het Support Team is het gelukt om die oude beeldvorming los te kunnen koppelen en hem met een meer open blik te kunnen ontvangen. Het Support Team is beschikbaar als extra klankbord. Het team voelt zich gesteund in de begeleiding. “Het opnieuw opbouwen van de beeldvorming, gaf rust in het team en zo konden we hem meer met een open blik ontvangen.” 

De medewerkers van het Support Team weten wat er speelt op de werkvloer. “We spreken dezelfde taal, maar we spreken óók uit ervaring. We hebben die lastige situaties ook meegemaakt, we kennen het omdat we er zelf voor hebben gestaan.”

Onderbouwing

Opzet 

Het support team is bedacht en ontwikkeld binnen de Hartekamp groep. De aanleiding hiervoor was de toename van complexe zorgvragen wat leidde tot lastige situaties. Het support team ondersteunt de teams tijdelijk en kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de vraag:

  • cliënt (netwerk)
  • team/ medewerker
  • organisatie

Het team gaat in duo’s aan de slag bij een vraag. Reflectie en evaluatie is doorlopend een onderdeel van de werkwijze. Ook kijkt het team wat er nodig is om het team en de organisatie in beweging te krijgen rond de ondersteuning van een cliënt in een lastige situatie. Leren en ontwikkelen is daarnaast een onderdeel van de werkwijze. Afhankelijk van de leerbehoefte, biedt het Support Team zelf trainingen aan of organiseert trainingen desgewenst.

Bruikbaarheid

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

Bronnen

Contacpersonen

Twinkelmagazine

Alle Twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Downloads